Information Security Foundation

Inschrijven Training Information Security Foundation

Info Support Cursuscode
ISF
Leverancier
Security Academy
Duur
2 dagen

Leer de basisprincipes van informatiebeveiliging

Cursusbeschrijving

Iedereen heeft te maken met informatieveiligheid. Medewerkers moeten weten waarom zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bepaalde handelingen wel, en andere handelingen juist niet moeten doen.
Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om risico's buiten de deur te houden. Directieleden worden geacht de risico's waaraan informatie blootstaat te kennen en de juiste initiatieven te ontplooien om die risico’s te beperken. Informatieveiligheid vraagt iets van ons allemaal, in welke rol we ook acteren. Bent u al klaar om uw rol op te pakken?

In twee dagen wordt u meegenomen in de wereld van informatieveiligheid. U leert de basisbegrippen en bouwstenen van waaruit informatieveiligheid is opgebouwd en ook hoe deze bouwstenen samenhangen. Na deze cursus weet u het belang van informatie goed in te schatten en tegelijkertijd realiseert u zich hoe kwetsbaar die informatie is. Bovendien bent u in staat passende maatregelen te nemen om de informatieveiligheid te borgen.

Doelgroep
De Information Security Foundation is geschikt voor iedere medewerker binnen een organisatie die actief is op het gebied van informatiemanagament. Ook is deze opleiding geschikt voor ondernemers van kleine tot middelgrote onafhakelijke organisaties voor wie enige basiskennis van informatieveiligheid noodzakelijk is. Ten slotte is deze cursus ook geschikt voor de startende informatieveiligheid-professional.

De Information Security Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Information Security Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Information Security Practitioner opleiding.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat "Information Security Foundation" en kunt u uw digitale S-ISF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Studiebelasting: 22 uur, als volgt opgebouwd
Contacturen: 14 uur (twee dagen van 8 uur, minus pauzes)
Zelfstudie: 8 uur verspreid over de gehele cursus (uitgaande van 4 uur per week)

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
22 juni 2020 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.395,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Information and security
  • Threats and risks
  • Approach and organization
  • Measures
  • Legislation and regulations

Benodigde voorkennis

Tijdens de Information Security Foundation opleiding wordt de basis van information security behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze foundation-level cursus deel te nemen.

Cursusmateriaal

  • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal (Nederlandstalig)
  • Eén jaar SECO-Institute S-ISF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het examen).

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Information Security Foundation

Info Support Course code
ISF
Supplier
Security Academy
Length
2 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
22 June 2020 Woerden (P) register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,395.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com