Implementing Microsoft SQL Server 2016 Integration Services Solutions

Mail ons Training Implementing Microsoft SQL Server 2016 Integration Services Solutions

Info Support Cursuscode
MS20767IS
Leverancier
Microsoft
Duur
3 dagen

Creëer een ETL-oplossing met SQL Server Integration Services

Cursusbeschrijving

Database professionals leren een data warehouse platform implementeren ter ondersteuning van een Business Intelligence oplossing. U leert ETL te implementeren met SQL Server Integration Services (SSIS).

Na het afronden van de training, kunt u het volgende:
- Beschrijf de belangrijkste elementen van een data warehousing oplossing
- Implementeer control flows en data flows met SSIS
- Creëer dynamische packages inclusief variabelen en parameters
- Debug en deploy SSIS packages
- Beschrijf de key features van SSIS

Cursisten, die geïnteresseerd zijn in het implementeren van een data warehouse, kunnen de volledige training van 5 dagen volgen (Code MS20767). Voor meer informatie zie gerelateerde cursussen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Beschrijf de key elementen van een data warehouse
 • Implementeer een data flow met SSIS
 • Implementeer een control flow
 • Maak dynamische packages inclusief variabelen en parameters
 • Debug SSIS packages
 • Uitrollen van SSIS projecten

Benodigde voorkennis

Naast algemene IT-ervaring, moeten deelnemers aan deze training ervaring hebben in het schrijven van queries met Microsoft SQL Server Transact-SQL.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Implementing Microsoft SQL Server 2016 Integration Services Solutions

Info Support Course code
MS20767IS
Supplier
Microsoft
Length
3 days

Create a ETL-solutions with SQL Server Integration Services

Course outline

Database professionals learn how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. You will learn how to implement ETL with SQL Server Integration Services (SSIS).

After completing this course, you will be able to:
- Describe the key elements of a data warehousing solution
- Implement control flows and data flows by using SSIS
- Create dynamic packages that include variables and parameters
- Debug and deploy SSIS packages

Students that are interested in implementing a data warehouse can attend the 5-day training (code MS20767). For more information please reference the related courses.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Describe the key elements of a data warehousing solution
 • Implement a data flow by using SSIS
 • Implement control flow by using tasks and precedence constraints
 • Create dynamic packages that include variables and parameters
 • Debug SSIS packages
 • Deploy SSIS projects

Course prerequisites

In addition to general IT experience, students who attend this training should have experience in writing queries with Microsoft SQL Server Transact-SQL.

Follow up courses

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com