Implementing Continuous Integration for BI projects with Git and VSTS

Inschrijven Training Implementing Continuous Integration for BI projects with Git and VSTS

Info Support Cursuscode
IMPBICI
Leverancier
BI trainer.nl
Duur
2 dagen

U leert hoe u Visual Studio Team Services en Git kunt gebruiken om een Continuous Integration omgeving in te richten voor Microsoft BI-oplossingen.

Cursusbeschrijving

We gaan uitgebreid in op de werking en structuur van Git en VSTS. Met deze kennis leert u vervolgens hoe u VSTS kunt inrichten om Continuous Integration in te richten voor de Microsoft BI-oplossingen. Naast het bekijken van diverse praktische handreikingen en oplossingen staat ook centraal hoe problemen opgelost kunnen worden met nieuwe of (nog) niet (direct) ondersteunde producten binnen VSTS. We kijken ook hoe het structureren en automatiseren van tests een plaats kan hebben binnen VSTS, en hoe u dit op een goede manier inricht.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
29 november 2018 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.060,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Continuous Integration
 • Visual Studio Team Services
 • Git

Benodigde voorkennis

Cursusmateriaal

 • Slides

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Implementing Continuous Integration for BI projects with Git and VSTS

Info Support Course code
IMPBICI
Supplier
BI trainer.nl
Length
2 days

During this two day course, you’ll learn how to set up Visual Studio Team Services to enable Continuous Integration for Business Intelligence applications (SQL Server, SSIS, SSAS).

Course outline

In two days you learn everything needed to set up an Continuous Integration (CI) environment for developing Microsoft Business Intelligence applications. You learn how to use Git for version control, and set up Visual Studio Team Services (VSTS) for planning, team development, build and release. Although the examples and exercises in this course mainly use the on-premises SQL Server stack, the patterns you learn are applicable to any other tool inside the Microsoft Data Platform, on-prem as well as in Azure.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
29 November 2018 Utrecht register

The price for this course is € 1,060.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Continuous Integration
 • Visual Studio Team Services
 • Git

Course prerequisites

Course material

 • Slides

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com