Implementing Continuous Integration for BI projects with Azure DevOps

Inschrijven Training Implementing Continuous Integration for BI projects with Azure DevOps

Info Support Cursuscode
IMPBICI
Leverancier
BI trainer.nl
Duur
2 dagen

Leer Azure DevOps en Git gebruiken om een Continuous Integration (CI) omgeving in te richten voor Microsoft BI-oplossingen

Cursusbeschrijving

We gaan uitgebreid in op de werking en structuur van Git en Azure DevOps. Met deze kennis leert u vervolgens hoe u Azure DevOps kunt inrichten om Continuous Integration (CI) in te richten voor de Microsoft BI-oplossingen. Naast het bekijken van diverse praktische handreikingen en oplossingen staat ook centraal hoe problemen opgelost kunnen worden met nieuwe of (nog) niet (direct) ondersteunde producten binnen Azure DevOps. We kijken ook hoe het structureren en automatiseren van tests een plaats kan hebben binnen Azure DevOps, en hoe u dit op een goede manier inricht.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 april 2019 Veenendaal inschrijven
20 juni 2019 Veenendaal inschrijven
5 september 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.070,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Principes van Continuous Integration
 • Overzicht van Azure DevOps
 • Deep Dive Git
 • Werkplanning met Azure DevOps Boards
 • Inrichten van build en release pipelines
 • Inrichten van build en release agents
 • Aanpassen van Azure DevOps aan uw ontwikkel- en release-proces

Benodigde voorkennis

Ervaring in het beheren en inrichten van Business Intelligence-omgevingen binnen de Microsoft-stack (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS). Voorkennis over Git en/of versiebeheer is niet nodig.

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van BI trainer.nl

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Implementing Continuous Integration for BI projects with Azure DevOps

Info Support Course code
IMPBICI
Supplier
BI trainer.nl
Length
2 days

Learn how to set up Azure DevOps to enable Continuous Integration for Business Intelligence applications (SQL Server, SSIS, SSAS)

Course outline

In two days you learn everything needed to set up an Continuous Integration (CI) environment for developing Microsoft Business Intelligence applications within Azure DevOps. You learn how to use Git within Azure Repos for version control, and set up for planning, team development, build and release with Azure Pipelines. Although the examples and exercises in this course mainly use the on-premises SQL Server stack, the patterns you learn are applicable to any other tool inside the Microsoft Data Platform, on premises as well as in Azure.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 April 2019 Veenendaal register
20 June 2019 Veenendaal register
5 September 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,070.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Principles of Continuous Integration
 • Azure DevOps Overview
 • Deep Dive Git and Azure Repos
 • Plan, track and discuss work using Azure Boards
 • Set up build and release pipelines using Azure Pipelines
 • Set up build and release agents
 • Set up Azure Pipelines to match your organization’s release processes

Course prerequisites

Experience managing and implementing Microsoft BI solutions (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS).

Course material

 • Digital course material BI trainer.nl

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com