Implementing an Azure Data Solution

Inschrijven Training Implementing an Azure Data Solution

Info Support Cursuscode
MSDP200
Leverancier (code)
Microsoft (DP-200T01)
Duur
2 dagen

Leer werken met de data platform oplossingen van Microsoft Azure

Cursusbeschrijving

De cloud wint terrein in alle IT-processen, inclusief dataopslag en data analyse. Microsoft Azure biedt cloud-alternatieven voor alle on premise dataoplossingen. In deze training leert u ze allemaal kennen, inclusief de kennis van wanneer, waarom en hoe deze diensten toe te passen zijn. U krijgt ervaring met de dataprocessen in de cloud- en hybride dataoplossingen waarin Microsoft Azure-diensten een rol spelen. Hiernaast doet u kennis op over de security, monitoring en integratie in Azure dataoplossingen.

Deze training bereidt u ook voor op het examen 'Implementing and Azure Data Solution' (DP-200) en de Azure Data Engineer Associate certificering.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Remote inschrijven doorgangsgarantie
17 september 2020 Veenendaal inschrijven
7 december 2020 Veenendaal inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Azure for data engineers
 • Data storage in Azure
 • Data science with Azure Databricks
 • Globally distributed databases with Cosmos DB
 • Relational data stores in the cloud
 • Real-time analytics with Stream Analytics
 • Orchestrating data movement with Data Factory
 • Securing Azure Data Platforms
 • Monitoring and troubleshooting
 • Integrating and optimizing data platforms

Benodigde voorkennis

Ervaring met dataoplossingen wordt aangeraden.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Curriculum

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Implementing an Azure Data Solution

Info Support Course code
MSDP200
Supplier (code)
Microsoft (DP-200T01)
Length
2 days

Learn to work with the data platform technologies on Microsoft Azure

Course outline

The cloud is gaining territory in all IT processes, including data storage and analysis. Microsoft Azure has cloud-based alternatives to all major on premise data solutions. In this course you will get to know all of them, including when, why and how to implement them. You will gain experience in the data process in cloud and hybrid data solutions involving Microsoft Azure services. Next to this, you will learn about security, monitoring and integration in Azure data solutions.

This course also prepares for the Implementing and Azure Data Solution exam (DP-200) and the Azure Data Engineer Associate certification.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Remote register doorgangsgarantie
17 September 2020 Veenendaal register
7 December 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Azure for data engineers
 • Data storage in Azure
 • Data science with Azure Databricks
 • Globally distributed databases with Cosmos DB
 • Relational data stores in the cloud
 • Real-time analytics with Stream Analytics
 • Orchestrating data movement with Data Factory
 • Securing Azure Data Platforms
 • Monitoring and troubleshooting
 • Integrating and optimizing data platforms

Course prerequisites

Experience with data solutions is recommended.

Follow up courses

Course material

 • Official Microsoft Curriculum

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com