Implementing an Advanced Server Infrastructure

Inschrijven Training Implementing an Advanced Server Infrastructure

Info Support Cursuscode
MS20414
Leverancier (code)
Microsoft (20414)
Duur
5 dagen

In deze training leert u een Windows Server 2012 Infrastructuur te ontwerpen en te implementeren

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde docent.

Deze training is bedoeld voor IT professionals die hun vaardigheden en kennis willen aanscherpen op het gebied van planning, ontwerp en implementatie van een Windows Server 2012 sterk gevirtualiseerde omgeving met daarin de Active Directory, opslag, beveiliging en netwerkdiensten die noodzakelijk zijn.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
28 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
9 november 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
7 december 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.775,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Beheer en onderhoud van een Server Infrastructuur
 • Plannen en implementeren van een hoog beschikbare Enterprise Infrastructuur
 • Plannen en implementeren van een Server Virtualisatie Infrastructuur
 • Ontwerp en implementeer Identiteit en Toegangsoplossingen

Benodigde voorkennis

MCSA Windows Server 2012 of vergelijkbare kennis.

Doelgroep

 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Implementing an Advanced Server Infrastructure

Info Support Course code
MS20414
Supplier (code)
Microsoft (20414)
Length
5 days

In this course you learn to design and implement a Windows Server 2012 Infrstructure

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

This course is intended for IT Professional who need to sharpen their skills and knowledge necessary for planning, designing and deploying a Windows Server 2012 highly virtualized infrastructure including the Active Directory, storage, security and networking services necessary

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
28 September 2020 Veenendaal of Remote register
9 November 2020 Veenendaal of Remote register
7 December 2020 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 1,775.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Manage and Maintain a Server Infrastructure
 • Plan and Implement a Highly Available Enterprise Infrastructure
 • Plan and Implement a Server Virtualization Infrastructure
 • Design and Implement Identity and Access Solutions

Course prerequisites

Candidate’s should have experience with previous Windows Server Operating systems and have their Windows 2012 Server certification (MCSA) or equivalent skills

Course material

 • Microsft Official Curriculum

Target Audience

 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com