Implementing a SQL Data Warehouse

Mail ons Training Implementing a SQL Data Warehouse

Info Support Cursuscode
MS20767
Leverancier (code)
Microsoft (20767)
Duur
5 dagen

Creëer een data warehouse platform met SQL Server

Cursusbeschrijving

Database professionals leren een data warehouse platform implementeren ter ondersteuning van een Business Intelligence oplossing. U implementeert een data warehouse met Microsoft SQL Server 2016 en Azure SQL Data Warehouse.
Daarbij implementeert u ETL met SQL Server Integration Services (SSIS), valideert en schoont data op met SQL Server Data Quality Services en SQL Server Master Data Services.

Na het afronden van de training, kunt u het volgende:
- Beschrijf de belangrijkste elementen van een data warehousing oplossing
- Implementeer een logisch en fysiek ontwerp voor een data warehouse
- Creëer columnstore indexes
- Implementeer Azure SQL Data Warehouse
- Implementeer control flows en data flows met SSIS
- Creëer dynamische packages inclusief variabelen en parameters
- Debug en deploy SSIS packages
- Beschrijf de key features van SSIS
- Beschrijf de overwegingen bij met implementeren van een ETL solution
- Implementeer Data Quality Services en Master Data Services model
- Beschrijf BI en veel gebruikte BI scenarios

De eerste 3 dagen correspondeert met de training MS20767IS (Implementing Microsoft SQL Server 2016 Integration Services Solutions). Zie 'Gerelateeerde cursussen' MS20767IS voor meer informatie!

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Beschrijf de key elementen van een data warehouse
 • Beschrijf hardware overwegingen voor een data warehouse
 • Implementeer een logisch model voor een data warehouse
 • Implementeer een fysiek model voor een data warehouse
 • Maak columnstore indexes
 • Implementeer een Azure SQL Data Warehouse
 • Implementeer een data flow met SSIS
 • Implementeer een control flow
 • Maak dynamische packages inclusief variabelen en parameters
 • Debug SSIS packages
 • Beschrijf de overwegingen bij het implementeren van een ETL-oplossing
 • Implementeer Data Quality Services
 • Implementeer een Master Data Services model
 • Beschrijf hoe je SSIS kan uitbreiden met custom componenten
 • Uitrollen van SSIS projecten
 • Beschrijf typische BI scenarios

Benodigde voorkennis

Naast algemene IT-ervaring, moeten deelnemers aan deze training ervaring hebben in het schrijven van queries met Microsoft SQL Server Transact-SQL.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Implementing a SQL Data Warehouse

Info Support Course code
MS20767
Supplier (code)
Microsoft (20767)
Length
5 days

Create a data warehouse platform with SQL Server

Course outline

Database professionals learn how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. You will learn how to create a data warehouse with Microsoft SQL Server 2016 and with Azure SQL Data Warehouse, to implement ETL with SQL Server Integration Services (SSIS) and to validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

After completing this course, you will be able to:
- Describe the key elements of a data warehousing solution
- Implement a logical and physical design for a data warehouse
- Create columnstore indexes
- Implementing an Azure SQL Data Warehouse
- Implement control flows and data flows by using SSIS
- Create dynamic packages that include variables and parameters
- Debug and deploy SSIS packages
- Describe the considerations for implement an ETL solution
- Implement Data Quality Services and Master Data Services model
- Describe BI and common BI scenarios

The first three days is course MS20767IS (Implementing Microsoft SQL Server 2016 Integration Services Solutions). For more information please reference the related courses.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Describe the key elements of a data warehousing solution
 • Describe the main hardware considerations for building a data warehouse
 • Implement a logical design for a data warehouse
 • Implement a physical design for a data warehouse
 • Create columnstore indexes
 • Implementing an Azure SQL Data Warehouse
 • Implement a data flow by using SSIS
 • Implement control flow by using tasks and precedence constraints
 • Create dynamic packages that include variables and parameters
 • Debug SSIS packages
 • Implement Data Quality Services
 • Implement a Master Data Services model
 • Describe how you can use custom components to extend SSIS
 • Deploy SSIS projects
 • Describe BI and common BI scenarios

Course prerequisites

In addition to general IT experience, students who attend this training should have experience in writing queries with Microsoft SQL Server Transact-SQL.

Follow up courses

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com