Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform

Inschrijven Training Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform

Info Support Cursuscode
MS201
Leverancier (code)
Microsoft (MS-201)
Duur
4 dagen

Leer om een online Exchange omgeving te combineren met lokale infrastructuur

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

U leert om Exchange te implementeren, configureren, beheeren, troubleshooten en het monitoren van recipients, persmissies, mail protection, mail flow, en public folders in zowel on-premises en cloud infrastructuur.

Deze training bereidt u voor op examen MS 201, samen met examen MS 200 geeft u dat recht op Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
28 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
9 november 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
7 december 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.420,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Plan and implement a hybrid configuration and migration
 • Secure the messaging environment
 • Manage organizational settings

Benodigde voorkennis

Goede kennis van Exchange online en on-premise

Cursusmateriaal

 • Officeel Microsoft Curriculum

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform

Info Support Course code
MS201
Supplier (code)
Microsoft (MS-201)
Length
4 days

Learn to combine and manage a cloud - and an on-premise messaging infrastructure

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

You will learn to deploy, configure, manage, troubleshoot, and monitor recipients, permissions, mail protection, mail flow, and public folders in both on-premises and cloud enterprise environments.

This course prepares for exam MS 201, which combined with MS 200 entitle you toMicrosoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
28 September 2020 Veenendaal of Remote register
9 November 2020 Veenendaal of Remote register
7 December 2020 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 1,420.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Plan and implement a hybrid configuration and migration
 • Secure the messaging environment
 • Manage organizational settings

Course prerequisites

Good working knowlegde of both messaging platforms

Course material

 • Microsoft Offcial Curriculum

Related courses

Target Audience

 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com