Identity Management and Access Control

Inschrijven Training Identity Management and Access Control

Info Support Cursuscode
IAM
Leverancier
IMF
Duur
4 dagen

Leer hoe u Identity Management & Access Control (IAM) succesvol in uw organisatie kunt implementeren

Cursusbeschrijving

In de vierdaagse training Identity Management & Access Control worden alle aspecten van een Identity & Access Management (IAM) traject zodanig belicht dat de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk toeneemt. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om zelf een belangrijke bijdrage te leveren aan een Identity Management & Access Control project en kunt u de resultaten van leveranciers toetsen.

Inhoud
Tijdens deze vierdaagse training over Identity Management & Access Control wordt met name aandacht geschonken aan de volgende aspecten:
- Wat is een identiteit en hoe worden identiteiten overal beheerd?
- Waar komen de autorisaties vandaan?
- Wat houdt het beheer daarvan in?
- Wat zijn de verschillen tussen Identity Management & Access Control en waarom noemen we het standaard Identity & Access Management(IAM)?
- Hoe controleert u of de beheerprocessen goed verlopen?
- Hoe ziet een ‘Identity & Access Management’ referentie architectuur eruit?
- Hoe werken identiteiten en autorisaties in de Cloud?
- Waarom mislukken Identity & Access Management trajecten?
- Waarom leveren Identity & Access Management trajecten vaak niet op wat ervan werd verwacht?

Resultaat
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat u aan het eind van de training zelf in staat bent om binnen uw eigen organisatie de geleerde stof toe te passen. Door de probleemstelling en oplossingsrichtingen te identificeren en te toetsen zult u een bijdrage kunnen leveren aan het initiëren van verbeteracties. De training Identity Management & Access Control is dan ook niet alleen gericht op mensen die werkzaam zijn in het IT domein, maar vooral ook op medewerkers die verantwoordelijk zijn voor processen aan de business-kant en voor auditors. In de training is veel plaats voor discussie en netwerken.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
22 juni 2020 Partner NL inschrijven
12 oktober 2020 Partner NL inschrijven

Het tarief voor deze training is € 3.680,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Identity Management & Access Control
 • Autorisatiebeheer
 • Identity Management
 • Architectuur
 • Trust
 • Cloud
 • Security
 • Implementatie

Benodigde voorkennis

De docent gaat ervan uit dat u al enige jaren werkervaring heeft en weet hoe een organisatie in elkaar zit en hoe processen binnen een organisatie werken of juist stokken. U moet aan den lijve (hebben) ervaren welke factoren binnen een organisatie invloed hebben op de effectiviteit van de organisatie. Met deze bagage zult u het maximale uit de training halen en een waardevolle collega zijn voor uw medecursisten.

Cursusmateriaal

 • Cursusmateriaal van IMF (International Management Forum)

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Identity Management and Access Control

Info Support Course code
IAM
Supplier
IMF
Length
4 days

Course outline

This course is available in Dutch only!

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
22 June 2020 Partner NL register
12 October 2020 Partner NL register

The price for this course is € 3,680.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com