HTML5 en CSS3

Inschrijven Training HTML5 en CSS3

Info Support Cursuscode
HTML5CSS3
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Webapplicaties ontwikkelen met HTML en CSS

Cursusbeschrijving

HTML5 is in populariteit flink aan het stijgen. Met de komst van HTML5 wordt het belang van technologieën als Flash en Silverlight in twijfel gebracht. HTML5 biedt een rijke set van features waar voorheen browser plug-ins benodigd waren. Denk hierbij aan embedded content als audio en video, maar ook aan zaken als locatiebepaling, client-side opslag en web sockets. Met CSS3 kunnen we een rijkere user interface aanbieden aan de hand van transformaties, transities, animaties en meer stylingmogelijkheden. Dat HTML5 echt belangrijk aan het worden is valt ook te merken bij Windows 8: ontwikkelaars kunnen native apps ontwikkelen aan de hand van HTML.

In deze training bouwt u een stevige fundering voor het werken met HTML en CSS. Ook leert u hoe CSS-frameworks werk uit handen kunnen nemen en hoe CSS-preprocessors als LESS en Sass de onderhoudbaarheid van CSS verbeteren. Tenslotte leert u werken volgens de laatste mogelijkheden die moderne browsers bieden met HTML5 en CSS3.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
9 maart 2020 Utrecht inschrijven
8 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.725,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Verfrissen van basiskennis HTML/CSS/JavaScript
 • Bouwen van layouts met hulp van CSS-frameworks en -preprocessors
 • HTML5
 • Semantische toevoegingen aan HTML (sectie-elementen, semantische elementen, formuliertypen)
 • Ondersteuning voor embedded content (audio, video, canvas)
 • CSS3 (selectors, stylingmogelijkheden, verbetering met positionering)
 • JavaScript APIs (selectors, client-side storage, locatiebepaling, web sockets, web workers, drag and drop, offline applicaties, toegankelijkheid)

Benodigde voorkennis

Basiskennis HTML en CSS

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Eigen materiaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training HTML5 and CSS3

Info Support Course code
HTML5CSS3
Supplier
Info Support
Length
5 days

Developing web applications with HTML and CSS

Course outline

HTML5 is considerably growing in popularity. With the advent of HTML5, the importance of technologies such as Flash and Silverlight are brought into question. HTML5 provides a rich set of features that previously required browser plug-ins. These features include embedded content such as audio and video, but also features such as geolocation, client-side storage and web sockets. With CSS3 we can offer a richer user interface by means of transformations, transitions, animations and more styling options. The growing importance of HTML5 is also noticeable in Windows 8: Developers can develop native apps using HTML.

This course builds a solid foundation for working with HTML and CSS. You will also learn to work according to the latest features that modern browsers provide with HTML5 and CSS3.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
9 March 2020 Utrecht register
8 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Brush up basic HTML/CSS/JavaScript knowledge
 • Building layouts with CSS frameworks and CSS preprocessors
 • HTML5
 • Semantic additions to HTML (section elements, semantic elements, form types)
 • Support for embedded content (audio, video, canvas)
 • CSS3 (selectors, styling options, improved positioning support)
 • JavaScript APIs (selectors, client-side storage, geolocation, web sockets, web workers, drag and drop, offline applications, accessability)

Course prerequisites

Basic knowledge of HTML and CSS

Follow up courses

Course material

 • Custom material

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com