Git for Developers

Inschrijven Training Git for Developers

Info Support Cursuscode
GIT
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer Git te begrijpen en gebruiken

Cursusbeschrijving

Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem en daarmee anders dan de bekende versiebeheersystemen. Het blijkt lastig de bekende concepten van deze systemen te vertalen naar het werken met Git. Tegelijkertijd biedt Git ongelofelijk mooie nieuwe mogelijkheden.

In deze training leert u Git op een goede manier te gebruiken. U leert onder andere te werken met een lokale repository, te samenwerken door middel van synchronisatie en wat het betekent om lokale historie te herschrijven.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 juli 2020 Veenendaal inschrijven
16 september 2020 Veenendaal inschrijven
18 november 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 545,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Repositories (blob, tree, commit)
 • Snapshotting (add, commit, etc.)
 • Sharing and Updating (remote, push, fetch, pull)
 • Branching and Merging (branch, merge, checkout, etc.)
 • Rewriting History (amend, rebase, cherry-pick)

Benodigde voorkennis

Ervaring met Software Development

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal en een e-boek

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Git for Developers

Info Support Course code
GIT
Supplier
Info Support
Length
1 day

Course outline

Git is a distributed version control system and therefore different from the other version control systems. It is difficult to translate these concepts to working with Git. At the same time, Git offers incredibly beautiful new opportunities.

This course teaches you how to use Git the right way. You will learn to work with a local repository, to collaborate through synchronization and what it means to rewrite local history.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 July 2020 Veenendaal register
16 September 2020 Veenendaal register
18 November 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 545.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Repositories (blob, tree, commit)
 • Snapshotting (add, commit, etc.)
 • Sharing and Updating (remote, push, fetch, pull)
 • Branching and Merging (branch, merge, checkout, etc.)
 • Rewriting History (amend, rebase, cherry-pick)

Course prerequisites

Software Development experience

Course material

 • Info Support course material and an e-book

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com