Getting started with Kubernetes

Mail ons Training Getting started with Kubernetes

Info Support Cursuscode
KUBNET
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Na deze training bent u in staat uw eigen systeem te migreren naar Kubernetes

Cursusbeschrijving

Kubernetes (K8s) is een open-source systeem voor het automatisch uitrollen, schalen en beheren van containertoepassingen. Het wordt vanwege zijn kenmerken vaak ingezet ter ondersteuning van microservice-architecturen. Denk dan aan bijvoorbeeld service discovery, centrale configuratie mogelijkheden en het self healing aspect van Kubernetes.

Tijdens deze tweedaagse training leert u als eerste de basisconcepten -en gedachten achter Kubernetes, die getoetst worden met een reeks kleine opdrachten. Vervolgens behandelen we een groot aantal Kubernetesobjecten (functionaliteiten die K8s biedt) die u gaat inzetten tijdens een case.

In deze case is het startpunt een aantal Dockerimages en het einddoel een volledig werkend systeem in Kubernetes, gebruikmakende van een groot deel van de Kubernetesobjecten behandeld in deze training.

Na deze training bent u in staat uw eigen systeem te migreren naar Kubernetes.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introduction
 • Pods
 • Services
 • Deployments
 • Configuration
 • Jobs
 • Namespaces
 • Storage
 • Advanced pods (Istio sidecar)
 • Kubernetes architecture
 • Pets vs Cattle
 • Ingress
 • Rolling updates
 • Centralized logging with EFK

Benodigde voorkennis

Deelnemers hebben de eendaagse Docker Essentials gevolgd of hebben basiskennis van Docker, Microservices en Web-scale Architecture.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Getting started with Kubernetes

Info Support Course code
KUBNET
Supplier
Info Support
Length
2 days

Be able to migrate your own system to Kubernetes

Course outline

Kubernetes (K8s) is an open-source system for automatic deploying, scaling and managing of containerized applications. Because of its properties, it’s often used to support microservice architectures. Aspects such as service discovery, central configuration and self-healing are all examples of these properties.

During this two-day course you will first learn the basic concepts and ideas behind Kubernetes, which will be practiced through small exercises. We will then go on to cover a large number of Kubernetes objects, functionality that K8s has to offer, that you will apply in a case.

In this case, the starting point will be a number of Docker images and the end goal is to have a fully working system in Kubernetes that utilizes the Kubernetes objects covered in the course.

After completing this course, you will be able to migrate your own system to Kubernetes.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction
 • Pods
 • Services
 • Deployments
 • Configuration
 • Jobs
 • Namespaces
 • Storage
 • Advanced pods (Istio sidecar)
 • Kubernetes architecture
 • Pets vs Cattle
 • Ingress
 • Rolling updates
 • Centralized logging with EFK

Course prerequisites

Participants have attended the one-day course Docker Essentials or have a basic understanding of Docker, microservices and Web-scale architecture.

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • Developer
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com