Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Inschrijven Training Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Info Support Cursuscode
MS10967
Leverancier (code)
Microsoft (10967)
Duur
5 dagen

Leer de basiskennis en vaardigheden die u nodig heeft om een Windows Server Infrastructure te bouwen met Windows Server 2012

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Deze training geeft de benodigde informatie op gebied van netwerken, security en systeembeheer die u nodige heeft om een Windows Server infrastructuur te implementeren.
De basis van installatie en configuratie, van storage, netwerk infrastructuur, netwerk componenten, netwerk protocollen, server rollen, Active Directory, Group Policy, IT security, server security, netwerk security, security software, monitoren server en onderhouden van een Windows Server.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 juli 2018 Veenendaal inschrijven
9 juli 2018 Veenendaal inschrijven
20 augustus 2018 Veenendaal inschrijven
17 september 2018 Veenendaal inschrijven
24 september 2018 Veenendaal inschrijven
29 oktober 2018 Veenendaal inschrijven
5 november 2018 Veenendaal inschrijven
26 november 2018 Veenendaal inschrijven
3 december 2018 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.700,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2012
 • Module 2: Implementing Storage in Windows Server
 • Module 3: Understanding Network Infrastructure
 • Module 4: Connecting Network Components
 • Module 5: Implementing TCP/IP
 • Module 6: Implementing Windows Server Roles
 • Module 7: Implementing Active Directory
 • Module 8: Implementing IT Security Layers
 • Module 9: Implementing Security in Windows Server
 • Module 10: Implementing Network Security
 • Module 11: Implementing Security Software
 • Module 12: Monitoring Server Performance
 • Module 13: Maintaining Windows Server

Benodigde voorkennis

Basiskennis van algemene computerconcepten en gebruikerskennis van Windows Client.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft curriculum

Doelgroep

 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Info Support Course code
MS10967
Supplier (code)
Microsoft (10967)
Length
5 days

Learn the fundamental knowledge and skills that you need to build a Windows Server infrastructure with Windows Server 2012.

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

This course provides the networking, security, and system administration information that you need to implement a Windows Server infrastructure. It covers the basics of installation and configuration, storage, network infrastructure, network components, network protocols, server roles, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, IT security, server security, network security, security software, monitoring server performance, and maintaining a Windows Server.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 July 2018 Veenendaal register
9 July 2018 Veenendaal register
20 August 2018 Veenendaal register
17 September 2018 Veenendaal register
24 September 2018 Veenendaal register
29 October 2018 Veenendaal register
5 November 2018 Veenendaal register
26 November 2018 Veenendaal register
3 December 2018 Veenendaal register

The price for this course is € 1,700.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2012
 • Module 2: Implementing Storage in Windows Server
 • Module 3: Understanding Network Infrastructure
 • Module 4: Connecting Network Components
 • Module 5: Implementing TCP/IP
 • Module 6: Implementing Windows Server Roles
 • Module 7: Implementing Active Directory
 • Module 8: Implementing IT Security Layers
 • Module 9: Implementing Security in Windows Server
 • Module 10: Implementing Network Security
 • Module 11: Implementing Security Software
 • Module 12: Monitoring Server Performance
 • Module 13: Maintaining Windows Server

Course prerequisites

Before attending this course, students must have: A basic knowledge of general computing concepts. Some experience working with Windows Client operating systems such as Windows 7 or Windows 8.

Follow up courses

Course material

 • Official Microsoft curriculum

Target Audience

 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com