Functioneel Programmeren in Scala

Inschrijven Training Functioneel Programmeren in Scala

Info Support Cursuscode
SCALADEV
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer functioneel programmeren in Scala

Cursusbeschrijving

Functionele programmeertalen zijn hot! In steeds meer projecten worden programmeertalen als Scala ingezet vanwege de mooie eigenschappen van functionele programma's: goed schaalbaar, goed parallelliseerbaar, wiskundig van aard en makkelijk te testen.
Maar een functionele stijl van programmeren is niet makkelijk aan te leren. Het vergt echt een andere 'mindset' dan het object georiënteerd programmeren waar we tegenwoordig mee worden grootgebracht.
Deze cursus leert je programmeren in de functionele programmeertaal Scala, een taal die compatibel is met Java.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
5 augustus 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.755,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • The basics
 • Functions
 • Classes
 • Polymorphism
 • Data structures
 • for-comprehensions
 • Parallelization
 • Java interop
 • Slick

Benodigde voorkennis

Deelnemers hebben ervaring met programmeren met een object georiënteerde programmeertaal (Java, C#, C++)

Cursusmateriaal

 • boek, Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Functional Programming in Scala

Info Support Course code
SCALADEV
Supplier
Info Support
Length
3 days

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
5 August 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,755.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com