Essentials of Python Development

Inschrijven Training Essentials of Python Development

Info Support Cursuscode
PYTHONDEV
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Vorm een solide basis om software te ontwikkelen in Python

Cursusbeschrijving

U leert de belangrijkste concepten van softwareontwikkeling in Python inclusief de basis van objectgeoriënteerd programmeren. Hiernaast komen de unieke eigenschappen en eigenaardigheden van Python uitgebreid aan bod. Ten slotte leert u Pythonprojecten op een professionele manier vorm te geven.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
25 maart 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Python basics
 • Object oriented programming
 • Functional programming
 • Magic methods
 • Iterators, Generators and Decorators
 • Project structure and packages

Benodigde voorkennis

Basiskennis van programmeren is gewenst.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Essentials of Python Development

Info Support Course code
PYTHONDEV
Supplier
Info Support
Length
3 days

Attain a solid foundation of Python for developing software solutions

Course outline

You will learn the most important concepts of software development in Python and learn the essentials of object oriented programming. Next to this, the unique features and quirks of Python will be addressed. You will learn to give shape to Python projects in a professional manner.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
25 March 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Python basics
 • Object oriented programming
 • Functional programming
 • Magic methods
 • Iterators, Generators and Decorators
 • Project structure and packages

Course prerequisites

Basic knowledge of programming is desired.

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com