Essentials of Python Development

Inschrijven Training Essentials of Python Development

Info Support Cursuscode
PYTHONDEV
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Vorm een solide basis om software te ontwikkelen in Python

Cursusbeschrijving

U leert de belangrijkste concepten van softwareontwikkeling in Python inclusief de basis van object-georiënteerd programmeren. Hiernaast komen de unieke eigenschappen en eigenaardigheden van Python uitgebreid aan bod. Ten slotte leert u Python-projecten op een professionele manier vorm te geven.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
27 mei 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Python basics
 • Object-oriented programming
 • Functional programming
 • Magic methods
 • Iterators, Generators and Decorators
 • Project structure and packages

Benodigde voorkennis

Basiskennis van programmeren is gewenst.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Data Engineer
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Essentials of Python Development

Info Support Course code
PYTHONDEV
Supplier
Info Support
Length
3 days

Attain a solid foundation of Python for developing software solutions

Course outline

You will learn the most important concepts of software development in Python and learn the essentials of object-oriented programming. Next to this, the unique features and quirks of Python will be addressed. You will learn to give shape to Python projects in a professional manner.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
27 May 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Python basics
 • Object-oriented programming
 • Functional programming
 • Magic methods
 • Iterators, Generators and Decorators
 • Project structure and packages

Course prerequisites

Basic knowledge of programming is desired.

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • Data Engineer
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com