Essentials of Machine Learning

Inschrijven Training Essentials of Machine Learning

Info Support Cursuscode
MLEARN
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Implementeer Machine Learning applicaties

Cursusbeschrijving

U bent verantwoordelijk voor het implementeren van Machine Learning applicaties en/of applicaties met Machine Learning componenten. U wilt leren wanneer u Machine Learning toepast, welke Machine Learning algoritmen er zijn en hoe u gebruik maakt van deze algoritmen.

In deze training krijgt u de gelegenheid om diverse soorten Machine Learning algoritmen uit te proberen, maakt u kennis met verschillende validatietechnieken en maakt u kennis met verschillende Machine Learning tools.

Aan het einde van de training heeft u op een gedegen manier kennis genomen van Machine Learning en bent u in staat om een start te maken met het implementeren van Machine Learning applicaties.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
18 februari 2019 Utrecht inschrijven
9 april 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.170,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Lineaire Regressie
 • Binaire Classificatie
 • Multi-class Classificatie
 • Recommendation Systems
 • Bayesian Networks
 • Clustering
 • Association Rules
 • Neural Networks

Benodigde voorkennis

Cursisten kunnen programmeren in een object georiënteerde programmeertaal en kunnen snel overweg met nieuwe tools en programmeertalen.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Essentials of Machine Learning

Info Support Course code
MLEARN
Supplier
Info Support
Length
2 days

Implement Machine Learning applications

Course outline

You are responsible for implementing Machine Learning applications and/or applications with Machine Learning components. You want to learn which type of problems Machine Learning solves, which Machine Learning algorithms there are and how you can use these algorithms.

In this training you get the opportunity to try out different types of Machine Learning algorithms, you learn different validation techniques and you get acquainted with different Machine Learning tools.

At the end of the training you will have a solid understanding of Machine Learning and you will be able to start implementing Machine Learning applications.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
18 February 2019 Utrecht register
9 April 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,170.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Linear Regression
 • Binary Classification
 • Multi-class Classification
 • Recommendation Systems
 • Bayesian Networks
 • Clustering
 • Association Rules
 • Neural Networks

Course prerequisites

Students have working experience with an object oriented programming language and can quickly learn new tools and programming languages.

Follow up courses

Course material

 • Info Support materials.

Related courses

Target Audience

 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com