Essentials of Developing SQL Databases

Inschrijven Training Essentials of Developing SQL Databases

Info Support Cursuscode
MS20762E
Leverancier
Microsoft
Duur
4 dagen

Databases implementeren op SQL Server

Cursusbeschrijving

Als database developer leert u de belangrijkste onderdelen om een database inrichten op Microsoft SQL Server. U maakt databases en vult deze vervolgens met tabellen en andere database objecten. U leert hoe u data-integriteit bewaakt met constraints en defaults en u creëert indexen, views, functions, stored procedures en triggers.

Tijdens deze training geven we extra ruimte om zelf aan de slag te gaan met de vele mogelijkheden van SQL Server.

De training is te volgen in zowel 4 dagen (MS20762E) als 5 dagen (MS20762). Op de 5de dag - dus niet in deze training - worden de onderwerpen Managed Code, XML, Geografische Data en File Store behandeld. We raden de 5-daagse training aan indien u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen en/of u zich optimaal wilt voorbereiden op het bijbehorende Microsoft examen.

Na het afronden van de training, kun je het volgende:
- Ontwerp en implementeer tabellen, views, stored procedures, functies, triggers and in-memory tabellen
- Data integriteit garanderen met constraints
- Beschrijf indexes, inclusief Optimized en Columnstore indexes

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
20 juli 2020 Veenendaal inschrijven
21 september 2020 Utrecht inschrijven
9 november 2020 Veenendaal inschrijven
14 december 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.020,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie Database Development
 • Ontwerpen en implementeren van tabellen
 • Beschrijven geavanceerde tabelontwerpen
 • Data integriteit garanderen met constraints
 • Beschrijven van indexes, inclusief Optimized en Columnstore indexes
 • Ontwerpen en implementeren views
 • Ontwerpen en implementeren stored procedures
 • Ontwerpen en implementeren functies
 • Reageren op wijzigingen met triggers
 • Gebruik van In-Memory tabellen

Benodigde voorkennis

Kennis van T-SQL en achterliggende concepten van relationele databases.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • BI Engineer
 • Data Scientist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Essentials of Developing SQL Databases

Info Support Course code
MS20762E
Supplier
Microsoft
Length
4 days

Implementing databases with SQL Server

Course outline

As a developer you learn the essentials of how to implement a Microsoft SQL Server database. You learn how to create tables and other objects like views, functions, stored procedures and trigger. This training also includes indexing tables, in-memory tables and using constraint for data integrity.

During this course you have extra time to explore the many SQL Server capabilities on your own.

This training is provided in 4 days (MS20762E) and 5 days (MS20762). At day 5 we discuss the topics Managed Code, XML, Spatial Data and File Store. When you're interested in these topics or you're preparing for the Microsoft exam, we advise you to follow all 5 days.

After completing this course, you will be able to:
- Design and Implement Tables, Views, Stored Procedures, User Defined Functions, Triggers and In-Memory Tables
- Ensure Data Integrity through Constraints
- Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
20 July 2020 Veenendaal register
21 September 2020 Utrecht register
9 November 2020 Veenendaal register
14 December 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,020.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction Database Development
 • Design and Implement Tables
 • Describe advanced table designs
 • Ensure Data Integrity through Constraints
 • Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes
 • Design and Implement Views
 • Design and Implement Stored Procedures
 • Design and Implement User Defined Functions
 • Respond to data manipulation using triggers
 • Design and Implement In-Memory Tables

Course prerequisites

Before attending this course, students must have basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality, working knowledge of Transact-SQL, working knowledge of relational databases and some experience with database design.

Follow up courses

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • BI Engineer
 • Data Scientist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com