Essentials of Artificial Intelligence with Python

Inschrijven Training Essentials of Artificial Intelligence with Python

Info Support Cursuscode
PYTHONAI
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Vorm een solide basis in Machine Learning en AI met Python

Cursusbeschrijving

Deze training voorziet u van het gereedschap en de kennis om uw eigen AI projecten te starten. U krijgt hands-on ervaring met de meestgebruikte Python data science libraries in Jupyter Notebooks. Hiervoor doorloopt u meerdere data science workflows van begin tot eind. U leert de data te verzamelen, analyseren en voorbereiden om hiermee vervolgens uw eigen AI model te trainen. Natuurlijk leert u ook de belangrijkste algoritmes kennen en weet u wanneer u ze kunt inzetten.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
30 maart 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Python voor AI
 • Jupyter notebooks
 • Data verzamelen
 • Data analyseren
 • Data voorbereiden
 • Het juiste algoritme kiezen
 • AI modellen trainen
 • Modellen evalueren
 • Deep Learning

Benodigde voorkennis

Enige ervaring met Python of AI (één van beide) wordt verwacht.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support materiaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Essentials of Artificial Intelligence with Python

Info Support Course code
PYTHONAI
Supplier
Info Support
Length
3 days

Attain a solid foundation in Machine Learning and AI using Python

Course outline

This training will provide you with the tools and knowledge to create and manage your own AI projects. You will gain hands-on experience with popular Python data science libraries using Jupyter. To this end, you will work through several data science workflows from start to end. You will learn the essentials in gathering, analysing and preparing your data, as well as the essential AI algorithms and when to apply them.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
30 March 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Python for AI
 • Jupyter Notebooks
 • Data Gathering
 • Data Analysis
 • Data Preparation
 • Choosing the right Algorithm
 • Training AI Models
 • Evaluating AI Models
 • Deep Learning

Course prerequisites

Basic experience with either python or AI (one or the other) is expected.

Follow up courses

Course material

 • Digital Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com