Enterprise en Solution Architectuur

Mail ons Training Enterprise en Solution Architectuur

Info Support Cursuscode
ICESA
Leverancier
Avancier
Duur
4 dagen

Leer de concepten en terminologie kennen van alle architectuur domeinen; Business, Data, Applicaties en Infrastructuur

Cursusbeschrijving

Deze (Engelstalige) training helpt u in het beter begrijpen van de architectuur rollen, gaande van de strategische rol van Enterprise Architect, over de meer tactische rol van Solution Architect, tot de lagere abstractie niveaus van Software en Technische Architect.
Op elk architectuur niveau biedt de training overzichtskennis en dit over alle architectuur domeinen heen, gaande van bedrijf, naar informatie en applicatie tot infrastructuur architectuur.

We adviseren om tussen trainingsdagen tijd vrij te houden voor huiswerk.

Bij deelname aan deze training met een Info Support Master Key Card zal een extra bedrag in rekening worden gebracht voor het examen. Bel of mail Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Architectuur en architecten
 • Architectuur context en motivatie
 • Architectuur raamwerken
 • Business Architectuur
 • Data Architectuur
 • Software Architectuur
 • Applicatie-landschap Architectuur
 • Design voor Non-Functional Requirements
 • Infrastructuur Architectuur

Benodigde voorkennis

- Drie of meer jaar ervaring in ICT werk dat contact met architecten en Architectuur beschrijvingen omvat. - Quickscan van het ISEB referentiemodel te vinden op http://www.bcs.org/upload/pdf/reference-model-enterprise-solution-architecture.pdf

Cursusmateriaal

 • Slides van Avancier Ltd

Doelgroep

 • IT Architect
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Enterprise and Solution Architecture

Info Support Course code
ICESA
Supplier
Avancier
Length
4 days

This course gives you a language for architecture work, understanding of architect roles, and structured knowledge of Enterprise and Solution Architecture Frameworks across all the principal architecture domains: Business, Data, Applications and Infrastructure

Course outline

This course (offered in the English language) helps attendees to understand architect roles, ranging from the high level and strategic Enterprise Architect, through the Solution Architect, to the lower level Software and Technical Architect.
At each level, the course provides a broad education crossing all architecture domains from business, through data and applications to technical infrastructure.

We advise to plan time for homework between training days.

If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, an extra fee will be charged for an examvoucher. Please call or mail Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Architecture and architects
 • Architecture context and motivation
 • Architecture frameworks
 • Business architecture
 • Data architecture
 • Software architecture
 • Applications architecture
 • Design for Non-Functional Requirements
 • Infrastructure architecture

Course prerequisites

- Three or more years experience of IS/IT work including contact with architects and architecture descriptions. - Read once through the ISEB reference model at http://www.bcs.org/upload/pdf/reference-model-enterprise-solution-architecture.pdf

Course material

 • Slides by Avancier Ltd

Target Audience

 • IT Architect
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com