Enterprise Architectuur Framework

Inschrijven Training Enterprise Architectuur Framework

Info Support Cursuscode
TOGAF
Leverancier
Avancier
Duur
4 dagen

The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Cursusbeschrijving

Dit is een complete TOGAF-training, die alle officiële leerdoelen afdekt en u voorbereidt op de TOGAF-examens. Deze training biedt u toegevoegde waarde boven een standaard TOGAF-certificeringstraining omdat er aanvullende richtlijnen gegeven worden die u helpen TOGAF in de praktijk toe te passen.

Doelen van de training
Organisaties verwachten steeds meer dat architecten van alle soorten TOGAF begrijpen en kunnen toepassen. Het doel van deze training is om TOGAF zodanig te begrijpen dat u daarmee het volgende kunt:
• Level 1 en Level 2 TOGAF certificatie examens met succes af te ronden
• TOGAF termen en concepten toepassen in praktijkopdrachten
• TOGAF positioneren en inpassen in relatie tot organisatie-specifieke methoden en standaarden op het gebieden van architectuur

Over TOGAF
TOGAF Version 9.1 is een gedetailleerde methode en set van ondersteunend materiaal en practices voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur. TOGAF wordt ontwikkeld en aanbevolen door de leden van het Architecture Forum van The Open Group. TOGAF 9.1 is een industriestandaard voor een architectuur framework en methode en is beschikbaar om toe te passen binnen iedere organisatie.

Trainer
De training wordt verzorgd door een ervaren, geaccrediteerde trainer van onze partner Avancier Ltd. De training wordt in het Engels gegeven.

Examen na de training
Het examen wordt niet afgenomen tijdens de training, maar vindt separaat plaats. Hiervoor zijn examen vouchers benodigd, die niet bij de prijs inbegrepen zijn. U kunt het examen zelf inplannen bij een Prometric Testing Centre van uw keuze, wanneer u daar klaar voor bent. We adviseren u om het examen een week of twee na de training te boeken, zodat u na de training nog wat additionele tijd om specifieke punten te bestuderen. Tijdens de training wordt er wel geoefend met voorbeeld vragen om u te helpen voorbereiden op het examen.

Deze TOGAF-training wordt voor Info Support verzorgd door Avancier Ltd. Avancier Ltd. heeft een licentie van The Open Group.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 oktober 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.340,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Enterprise Architecture en TOGAF
 • TOGAF Core Concepten
 • TOGAF ADM overzicht
 • De tien TOGAF ADM fasen (de kern van TOGAF en de cursus)
 • Content Framework en Meta Model
 • Architecture Repository & Enterprise Continuum
 • Architecture Principes
 • Enterprise Architecture Governance
 • Enterprise Architecture Capability Maturity Models
 • Views en Viewpoints
 • Stakeholder Management
 • Architecture Requirements Management
 • ADM Guidelines & Technieken
 • Referentie Modellen (III-RM & TRM)
 • TOGAF Sterktes en zwaktes
 • Architectuur Tooling
 • Rol en Skills van de Architect

Benodigde voorkennis

Aantal maanden praktijkervaring als architect. TOGAF focust op het definiëren van business, applicatie, data en technische architecturen op een logisch niveau, benodigd voor het plannen en begeleiden van Enterprise brede transformaties. Basis kennis van ontwerpen van informatiesystemen en technische infrastructuur word als voorkennis verondersteld.

Cursusmateriaal

 • Het materiaal is van The Open Group zelf, de slides en ondersteunend materiaal worden geleverd in de vorm van een USB stick door onze geaccrediteerde TOGAF partner Avancier Ltd.

Doelgroep

 • IT Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training An Enterprise Architecture Framework

Info Support Course code
TOGAF
Supplier
Avancier
Length
4 days

The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Course outline

This is a complete TOGAF course, covering all official Learning Outcomes, which prepares you to sit TOGAF examinations after the course. This course adds value beyond standard TOGAF certification training. It points you to complementary and supplementary guidance that helps you apply TOGAF in practice.

Objectives
Employers increasingly expect architects of all kinds to understand TOGAF. The purpose of the course is to help you understand TOGAF well enough that you can
• pass the level 1 and level 2 TOGAF certificate examinations
• use TOGAF terms and concepts in assignments where that is required
• relate TOGAF to your employer’s or customer’s own methods and standards.

About TOGAF
TOGAF Version 9.1 is a detailed method and set of supporting resources for developing an Enterprise Architecture. Developed and endorsed by the membership of The Open Group's Architecture Forum, TOGAF 9.1 represents an industry consensus framework and method for Enterprise Architecture that is available for use internally by any organization around the world.

Examinations after the course
The real examinations and vouchers for the exam are not included in the course.
The vouchers will entitle you to sit the examinations at a Prometric centre of your choice, when you are ready. You are advised to book your exam a week or two after the course, allowing time for some private revision beforehand.

This TOGAF training course is prepared and delivered for Info Support by Avancier Ltd, who are licenced by The Open Group.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 October 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,340.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Enterprise Architecture and TOGAF
 • TOGAF Core Concepts
 • TOGAF ADM overview
 • TOGAF ADM’s ten phases (the core of TOGAF and the course)
 • Content Framework and Meta Model
 • Architecture Repository & Enterprise Continuum
 • Architecture Principles
 • Enterprise Architecture Governance
 • Enterprise Architecture Capability Maturity Models
 • Views and Viewpoints
 • Stakeholder Management
 • Architecture Requirements Management
 • ADM Guidelines & Techniques
 • Reference Models (III-RM & TRM)
 • TOGAF Strengths and Weaknesses
 • Architecture Tools
 • Role and Skills of the Architect

Course prerequisites

Several months of real word experience in the architect role. TOGAF focuses on defining business, applications, data and technical architectures at a logical level, and on planning and governing enterprise transformations. It assumes basic knowledge of physical design and detailed technical infrastructure architecture will be available.

Course material

 • TOGAF itself, and the tutor’s presentations, will be provided in English on a USB stick. TOGAF accredited materials are provided by our partner Avancier Ltd.

Target Audience

 • IT Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com