Enterprise Architect

Mail ons Training Enterprise Architect

Info Support Cursuscode
ENTARCHI
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer werken met Sparx Enterprise Architect

Cursusbeschrijving

Tijdens deze training leert u hoe Sparx Enterprise Architect het maken van de belangrijkste UML diagrammen ondersteunt en wat best practices zijn bij het opstellen van UML diagrammen. De training begint met een uitgebreide demonstratie van nuttige en veelgebruikte mogelijkheden van Enterprise Architect. Daarbij doet U zelf direct actief mee. Vervolgens komen de meest gebruikte UML diagrammen aan bod. Per diagramsoort bespreken we de UML notatie, het werken met Enterprise Architect en enkele best practices. Tijdens de training worden ook de mogelijkheden besproken van shareing (met meer mensen aan één model werken), versiebeheer, autorisatie, modelstructuur en het genereren van documentatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introductie en demonstratie EA
 • Samenwerken met EA
 • Overzicht UML
 • Modelleren Use Case diagram en Class diagram
 • Gebruik Packages om modellen te linken
 • Use Case Realisations en Mechanismen
 • Interaction Diagram en Component Diagram
 • EA gebruiken voor generatie documenten

Benodigde voorkennis

Basiskennis van UML.

Cursusmateriaal

 • Info Support

Doelgroep

 • Ontwerper
 • IT Architect
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Enterprise Architect

Info Support Course code
ENTARCHI
Supplier
Info Support
Length
1 day

Getting started with Sparx Enterprise Architect

Course outline

This training teaches you how Sparx Enterprise Architect supports you in constructing the most important UML diagrams and what useful best practices are available in constructing UML diagrams. This training starts with a comprehensive demonstration of useful and commonly applied features of Enterprise Architect. During the training you participate actively. Next the most used UML diagrams are covered. For each kind of diagram the UML notation, working with Enterprise Architect and several best practices are covered. The training also explains possibilities of sharing (working with multiple people on the same model), version control, autorisation, model structure and generating documentation.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction and demonstration of EA
 • Working together with EA
 • Overview of UML
 • Modelling Use Case diagram and Class diagram
 • Using packages to link models together
 • Use Case Realisations and Mechanisms
 • Interaction Diagram and Component Diagram
 • Using EA to generate documents

Course prerequisites

Basic UML knowledge

Course material

 • Info Support

Target Audience

 • Designer
 • IT Architect
 • Information Analyst
 • Tester
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com