Endeavour Architecture

Inschrijven Training Endeavour Architecture

Info Support Cursuscode
ENARCH
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Architecten leren werken met de Endeavour ontwikkelstraat

Cursusbeschrijving

U leert de inhoud van de Endeavour Referentie Architectuur en hoe deze binnen uw organisatie en projecten concreet toegepast kan worden, ondersteund met de Endeavour processen, templates en richtlijnen. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: service oriëntatie, de Endeavour Referentie Architectuur en aansluiting op Enterprise Architectuur kaders, verwerken van functionele en niet-functionele requirements en aansluiting op technische realisatie (details van de technische architectuur worden behandeld in de development trainingen). We gaan concreet in op services identificeren (granulariteit) en verantwoordelijkheden toekennen aan services door beheerde entiteiten en operaties te identificeren.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
22 mei 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.290,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Benodigde voorkennis

Kennis van Endeavour Essentials. Kennis van en ervaring met software ontwikkeling Component Based Development en Objectoriëntatie. Kennis van UML, Use Case modeling, Scrum en (R)UP fasering. Deze kennis kan opgedaan worden in de praktijk en met de trainingen: SCRUMES, de MSEP en OOUML.

Doelgroep

  • IT Architect
  • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Endeavour Architecture

Info Support Course code
ENARCH
Supplier
Info Support
Length
2 days

Architects at work in the Endeavour software factory

Course outline

In this course you will learn about the Endeavour Reference Architecture and how to apply it in your organization and projects using the Endeavour processes, templates and guidelines. Key topics are: service orientation, the Endeavour Reference Architecture and its relationship with Enterprise Architecture frameworks, incorporating functional and non-functional requirements and the relationship to the technical realization of the architecture (actual technical details are covered in the development courses). Specifically addressed are the identification of services (granularity), the assignment of responsibilities to a service by the identification of managed entities and operations.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
22 May 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,290.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

To attend this course you need knowledge of the two day ‘Modern Software Engineering Practices’ (MSEP), ‘Introduction to the Essentials’ (IJEUP), ‘Getting Started with the Essential UML’ (IJUML), ‘Component Based Development with UML’ (IJCBD) and ‘Use-Case Modeling’ (IJUCM).

Target Audience

  • IT Architect
  • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com