Encryptie & PKI Practitioner

Inschrijven Training Encryptie & PKI Practitioner

Info Support Cursuscode
EPP
Leverancier
Security Academy
Duur
3 dagen

Encryptie en certificaten

Cursusbeschrijving

Als Security Professional komt u gegarandeerd in aanraking met encryptieprotocollen zoals VPN, SSL, etc. Zeker als uw organisatie plannen heeft om met mobiele devices te gaan werken komt het vraagstuk van encryptie en versleuteling van netwerken aan de orde.
In deze cursus leert u wat nu eigenlijk encryptie is en wanneer u de verschillende technieken het beste in kunt zetten. Na het volgen van deze cursus kunt u meepraten met de security network specialisten en afgewogen advies uitbrengen over de in te zetten technieken.

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met encryptie en meer kennis willen opdoen over netwerktechniek.

Met de cursus Encryptie & PKI Practitioner wordt op een duidelijke manier uitgelegd wat encryptie is zonder diep in de techniek en wiskunde te duiken. De focus wordt gelegd op de toepassing. Er wordt geleerd in welke situaties en onder welke omstandigheden de diverse technieken gebruikt kunnen worden.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 oktober 2020 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.950,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Symmetrische versleuteling
 • Asymmetrische versleuteling
 • VPN
 • SSL
 • Hashes
 • Digitale handtekeningen
 • Blockcyphers
 • Streamcyphers
 • Pretty Good Privacy
 • X.509 certificaten
 • S/MIME
 • Smartcards
 • Public Key Infrastructure (technisch)
 • Public Key Infrastructure (organisatorisch)
 • Public Key Infrastructure valkuilen

Cursusmateriaal

 • Het cursusmateriaal bestaat uit de cursusslides en toegang tot de online Student Portal van de Security Academy waar u veel aanvullend cursusmateriaal vindt.

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Encryptie & PKI Practitioner

Info Support Course code
EPP
Supplier
Security Academy
Length
3 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 October 2020 Woerden (P) register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,950.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com