Effective Data Visualization

Mail ons Training Effective Data Visualization

Info Support Cursuscode
DATAVIZ
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Communiceer het kwantitatieve boodschap en verhaal

Cursusbeschrijving

Datavisualisaties worden gebruikt om kwantitatieve data weer te geven. Veel datavisualisaties uit de praktijk zijn echter slecht leesbaar en/of misleidend en slagen er niet in om de kwantitatieve boodschap effectief te communiceren.

Het effectief vormgeven van datavisualisaties is een kunst, maar daarmee niet onmogelijk. Met behulp van eenvoudige principes en inzichten over de manier waarop mensen informatie verwerken, leert u datavisualisaties leesbaar, toegankelijk en begrijpelijk maken.

In deze cursus gaan we met het boek 'Show me the Numbers' van Stephen Few met veel voorbeelden in op het effectief weergeven van data. U leert de belangrijkste technieken en principes voor effectieve datavisualisaties. Deze principes brengen we in de praktijk met oefeningen voor het (her-)ontwerpen van dashboards.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Simple Statistics
 • Visual Perception and Graphical Communication
 • Roles of Tables and Graphs
 • Variations of Tables and Graphs
 • Table and Graph Design
 • General Design for Communication
 • Displaying Many Variables
 • Silly Graphs that are Best Forsaken
 • Telling Compelling Stories

Cursusmateriaal

 • Boek 'Show Me the Numbers' van Stephen Few

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • Informatie Analist
 • Kenniswerker
 • Eindgebruiker

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Effective Data Visualization

Info Support Course code
DATAVIZ
Supplier
Info Support
Length
2 days

Communicate the quantitative message and story

Course outline

Data Visualizations are used to display and present quantitative information. Numbers are usually presented in tables and graphs, but few are properly designed, resulting not only in poor communication, but at times in miscommunication.

Designing effective data visualizations is an art, but not impossible. By understanding the simple principles and gaining insight in how humans process visual information, you learn to design data visualizations that are easy to read and understand.

Using Stephen Few's book 'Show me the Numbers' we will dive into effective data visualization. You learn which principles to honour and how to apply important techniques to design tables and graphs that not only look good, but also communicate clearly. We will practice this extensively by (re)designing dashboards.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Simple Statistics
 • Visual Perception and Graphical Communication
 • Roles of Tables and Graphs
 • Variations of Tables and Graphs
 • Table and Graph Design
 • General Design for Communication
 • Displaying Many Variables
 • Silly Graphs that are Best Forsaken
 • Telling Compelling Stories

Course material

 • Book 'Show Me the Numbers' of Stephen Few

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • Information Analyst
 • Information Worker
 • End User

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com