ECMAScript vNext

Inschrijven Training ECMAScript vNext

Info Support Cursuscode
ESNEXT
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Gebruik ECMAscript vNext in uw webapplicaties

Cursusbeschrijving

Het web wordt volop doorontwikkeld en de laatste jaren worden er daarom ook veel wijzigingen in de taal JavaScript doorgevoerd. In deze tweedaagse training brengen we deze ontwikkelingen onder de loep. Om een paar interessante innovaties te benoemen: block bindings, arrow functions, iterators & generators, block bindings, destructuring, rest/spread operator, promises met async/await, template literals, classes en proxies.

De training heet "vNext" omdat er ieder jaar een nieuwe versie van ECMAScript uitkomt. Deze training behandelt vanaf ES2015 t/m de laatst gepubliceerde versie.

Ook wordt er in deze training aandacht besteed aan tooling om deze taaltoevoegingen te laten werken met oudere webbrowsers (IE11). Denk hierbij aan webpack, gulp of Parcel.

Deze training is bedoeld voor ervaren JavaScriptontwikkelaars die reeds bekend zijn met ES5.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
23 juli 2020 Veenendaal of Remote inschrijven doorgangsgarantie
20 augustus 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
26 augustus 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
15 oktober 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 1.090,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction
 • Tooling
 • Block Bindings
 • Strings en regular expressions
 • Functions
 • Objects
 • Destructuring
 • Symbols
 • Sets en Maps
 • Iterators en generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules
 • Meer taaltoevoegingen

Benodigde voorkennis

Ervaring met web development en daarmee ECMAScript 5.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support-slides en -labs.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training ECMAScript vNext

Info Support Course code
ESNEXT
Supplier
Info Support
Length
2 days

Use ECMAscript vNext in your web applications

Course outline

The web is continuously being developed en JavaScript is part and parcel of it. In this two-day course we will take a close look at these language features. To name a few interesting innovations: block bindings, arrow functions, iterators & generators, block bindings, destructuring, rest/spread operator, promises with async/await, template literals, classes and proxies.

The training is called "vNext" due to a new version of ECMAScript being released every year. This training covers ES2015 up until the latest published version.

How these new language features can be used with older webbrowsers (IE11) are also part of this course through tools like webpack, gulp or Parcel.

The audience of this training are experienced JavaScript developers that are familiar with ES5.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
23 July 2020 Veenendaal of Remote register doorgangsgarantie
20 August 2020 Veenendaal of Remote register
26 August 2020 Veenendaal of Remote register
15 October 2020 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,090.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction
 • Tooling
 • Block Bindings
 • Strings and regular expressions
 • Functions
 • Objects
 • Destructuring
 • Symbols
 • Sets and Maps
 • Iterators and generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules
 • Other language additions

Course prerequisites

Experience with web development and thus ECMAScript 5

Follow up courses

Course material

 • Info Support slides and labs

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com