ECMAScript 2015 and 2016 ES6 - ES7, What is New In The Next Version Of JavaScript

Inschrijven Training ECMAScript 2015 and 2016 ES6 - ES7, what is new in the next version of JavaScript

Info Support Cursuscode
JSDEV1516
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer en start het gebruik van ES2015 en ES2016 vandaag nog met Babel, WebPack en Gulp

Cursusbeschrijving

ES2015, voorheen ES6 genoemd, is een grote wijziging aan de JavaScript taal en heeft als doel de problemen op te lossen in de hedendaagse JavaScript ontwikkelwerkzaamheden. In deze training wordt u de nieuwe syntax, patterns en mogelijkheden van ES2016 en ES2016 geleerd en u kunt alvast een voorproefje zien van asynchroon programmeren in JavaScript met async/await. U zult bekend raken met Block Bindings keywords (let en const), de nieuwe String en Regular Expression mogelijkheden (inclusief maar niet uitsluitend de nieuwe template literals), hoe u functies schrijft in ES2015 (met default, rest en spread parameters, property initializer shorthands, computed named properties etc), Destructuring, Symbols, Set, Map, WeakSet en WeakMap, Iterators en Generators, Classes (inclusief abstract classes en inheritance), Promises (met chaining en enkele bruikbare technieken voor asynchronous programming, met en zonder async/await), Proxies, Reflection, Modules en de twee features geinclude in de ES2016 release: Array.prototype.includes en de exponentiation operator.

Is het te vroeg voor ES2015 en ES2016? Niet met de juiste gereedschappen!

Dit is waarom er in deze training ook aandacht besteed wordt aan de rol voor ieder gereedschap die nodig is voor het gebruik van ES2015 en ES2016 vandaag, zoals NodeJS, npm, Babel, WebPack en Gulp. U leert het downloaden, installeren en configureren van deze gereedschappen en het gebruik ervan vanaf de command line interface en/of vanuit Visual Studio 2015 Update 1.

Deze training is bedoeld voor ervaren JavaScript ontwikkelaars die reeds bekend zijn met ES5.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
25 juli 2019 Veenendaal inschrijven
16 september 2019 Veenendaal inschrijven
17 oktober 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.070,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction
 • The Tools
 • Block Bindings
 • Strings And Regular Expressions
 • Functions
 • Objects
 • Destructuring
 • Symbols
 • Set And Maps
 • Iterators And Generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules
 • ES2016

Benodigde voorkennis

Praktische kennis over Javascript 5. Basiskennis over HTML.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal
 • Het boek 'Understanding ES6' (alleen digital beschikbaar)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training ECMAScript 2015 and 2016 ES6 - ES7, what is new in the next version of JavaScript

Info Support Course code
JSDEV1516
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn and start using ES2015 and ES2016 today with npm, Babel, WebPack and Gulp

Course outline

ES2015, formerly known as ES6, is a major update to the Javascript language that aims to solve problems that the JavaScript developers face everyday.
In this course you will learn the new syntax, patterns and capabilities of ES2015 and 2016 and you will take a sneak peak to the future of asynchronous programming with async/await.
You will familiarize with the new Block Bindings keywords (let and const), the new Strings And Regular Expressions capabilities (including but not limited to the new template literals), how to write Functions in ES2015 (with default, rest and spread parameters and the new arrow function syntax), the new Objects elements (such as concise methods, property initializer shorthands, computed named properties and so on), Destructuring, Symbols, Set, Map, WeakSet and WeakMap, Iterators And Generators, Classes (including abstract classes and inheritance), Promises (with chaining and some useful techniques for asynchronous programming, with or without async/await), Modules, Proxies, Reflection and the two features included in the ES2016 release: Array.prototype.includes and the exponentiation operator.
But is it too early to start using ES2015 and ES2016? Not if you use the right tools.
This is why you will also learn the role of each tool necessary to start using ES2015 and ES2016 today, such as node, npm, Babel, WebPack and Gulp. You will learn how to download, install and configure each of these tools and how to use them from a Command Line Interface and or from Visual Studio 2015 Update 1.
This course is meant for experienced JavaScript developers already familiar with ES5.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
25 July 2019 Veenendaal register
16 September 2019 Veenendaal register
17 October 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,070.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction
 • The Tools
 • Block Bindings
 • Strings And Regular Expressions
 • Functions
 • Objects
 • Destructuring
 • Symbols
 • Set And Maps
 • Iterators And Generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules
 • ES2016

Course prerequisites

Working knowledge of Javascript 5. Basic knowledge of HTML.

Follow up courses

Course material

 • Info Support course material and the book 'Understanding ES6' (only digital)

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com