Domain-Driven Design for Mediors en Seniors

Inschrijven Training Domain-Driven Design for Mediors en Seniors

Info Support Cursuscode
DDDMS
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Tackling Complexity in the Heart of Software

Cursusbeschrijving

Deze training is bedoeld voor mediors en seniors die in de praktijk met Domain-Driven Design (DDD) aan de slag willen. U leert de concepten van DDD en deze toe te passen in scenario's die verder gaan dan eenvoudige voorbeelden.

Domain-Driven Design heeft twee kanten. Een meer proces- en ontwerpgerichte kant, daarover gaan de Strategic Patterns en een softwaregerichte kant, de Tactical Patterns. Sinds het uitkomen van het 'blauwe boek/the blue pill' van Eric Evans in 2003 (titel Domain-Driven Design) heeft DDD een grote vlucht genomen. In de wereldwijde community zijn allerlei patterns opgekomen die aan DDD gerelateerd zijn. Denk daarbij aan Event-driven Architecture, CQRS, Event Sourcing, Micro Services, Eventual Consistency, Event Storming, etc.

In deze training komen al deze patterns aan bod en bespreken we de onderliggende samenhang. De training gaat verder dan een introductie in de termen. We kijken ook naar de details, de do's en dont's en praktische toepassing.

De training bestaat uit drie losse dagen. Tussen de dagen door wordt er van u verwacht te oefenen met de stof. U ontvangt hiervoor huiswerk (studiebelasting halve tot een hele dag).

Programma:

Dag 1
- Introductie
- Strategic Patterns (Ubiquitous Language, Bounded Context, Context Map)
- Event Storming (Events, Commands, Definitions, External Systems, Risks, Policies, Read Models, Aggregates)
- Huiswerk: Event Storming sessie voor (een deel van) eigen project

Dag 2
- Presenteren en bespreken huiswerk
- Tactical Patterns (Layered architecture, Aggregates, Entities, ValueObjects, Repositories, Application Services)
- Event Sourcing
- Huiswerk: ontwerp-/programmeeropdracht, met Event Sourcing

Dag 3
- Presenteren en bespreken huiswerk
- Strategic patterns (Conformist, Shared Kernel, Anti-corruption Layer, ...)
- Tactical Patterns (Event Versioning, Domian Services Factories)
- Related Patterns (Micro Services, Eventual Consistency, CQRS, Central Event Store)

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
1 februari 2021 Utrecht of Remote inschrijven
17 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.785,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction
 • Strategic Patterns
 • Event Storming
 • Tactical Patterns
 • Related Patterns

Benodigde voorkennis

Gedegen kennis van Object Georiënteerd programmeren

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal en een boek (Eric Evans)

Doelgroep

 • Functioneel Ontwerper
 • IT-Architect
 • Ontwerper
 • Tester
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Domain-Driven Design for Mediors en Seniors

Info Support Course code
DDDMS
Supplier
Info Support
Length
3 days

Tackling Complexity in the Heart of Software

Course outline

This training is intended for mediors and seniors who want to work with Domain-Driven Design (DDD) in practice. You will learn the concepts of DDD and apply them in scenarios that go beyond simple examples.

Domain-Driven Design has two sides. A more process- and design-oriented side, that is what the Strategic Patterns are about, and a software-oriented side, the Tactical Patterns. Since the release of Eric Evans' 'blue book / the blue pill' in 2003 (title Domain-Driven Design), DDD has expanded enormously. All kinds of patterns related to DDD have emerged in the global community. Think of Event-driven Architecture, CQRS, Event Sourcing, Micro Services, Eventual Consistency, Event Storming, etc.

In this training all these patterns are discussed and we discuss the underlying coherence. The training goes beyond an introduction of these terms. We also look at the details, the do’s and don'ts and practical application.

The training is run during three separate days. Between these days you are expected to practice with the learned concepts. You will receive homework for this (study load half to a full day).

Program:
Day 1
- Introduction
- Strategic Patterns (Ubiquitous Language, Bounded Context, Context Map)
- Event Storming (Events, Commands, Definitions, External Systems, Risks, Policies, Read Models, Aggregates)
- Homework: Event Storming session applied to (part of) your project

Day 2
- Presenting and discussing homework
- Tactical Patterns (Layered architecture, Aggregates, Entities, ValueObjects, Repositories, Application Services)
- Event Sourcing
- Homework: design / programming assignment, with Event Sourcing

Day 3
- Presenting and discussing homework
- Strategic patterns (Conformist, Shared Kernel, Anti-corruption Layer, ...)
- Tactical Patterns (Event Versioning, Domian Services Factories)
- Related Patterns (Micro Services, Eventual Consistency, CQRS, Central Event Store)

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
1 February 2021 Utrecht of Remote register
17 May 2021 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,785.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction
 • Strategic Patterns
 • Event Storming
 • Tactical Patterns
 • Related Patterns

Course prerequisites

Good knowledge of Object Oriented Programming

Course material

 • Digital Info Support course material and book (Erik Evans)

Target Audience

 • Information Analyst
 • IT-Architect
 • Designer
 • Tester
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com