Docker Essentials

Inschrijven Training Docker Essentials

Info Support Cursuscode
DOCKERESS
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Verpak uw applicatie in een container met Docker

Cursusbeschrijving

Docker is een platform dat ontwikkelaars en beheerders in staat stelt om applicaties te verpakken in een container. Het gebruik van een container helpt u te garanderen dat de applicatie hetzelfde gedrag vertoond in productie, als op uw test, acceptatie en andere omgevingen.

Na een korte introductie over containers en een eerste kennismaking met Docker leert u in deze cursus hoe u uw eigen applicaties in een container kunt verpakken. We behandelen hoe u het maken van een container kunt automatiseren, en hoe u om gaat met een registry voor de distributie. Het opbouwen van complexere applicaties met Docker-compose komt ook aan bod.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Remote inschrijven doorgangsgarantie
31 augustus 2020 Veenendaal inschrijven
23 september 2020 Veenendaal inschrijven
16 november 2020 Utrecht inschrijven
7 december 2020 Veenendaal inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction to containerization with Docker
 • Containers vs images
 • Automated building of Images
 • Working with docker hub and registries
 • Multi container application composition

Benodigde voorkennis

Basiskennis van een Unix shell is een pre

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Docker Essentials

Info Support Course code
DOCKERESS
Supplier
Info Support
Length
2 days

Package your app in a container with Docker

Course outline

Docker is a platform that enables developers and administrators to package an application inside a container. Using a container to ship your application helps to guarantee behavior of your application does not change across different environments. This can be a great benefit to your work as a system administrator, but only when you have a solid understanding of the docker platform.

After a short intro on containerization in general and your first docker commands, this course will teach you how to build your own containers and package your application inside. Topics discussed are automating container creation, working with a registry for distribution and composing complex applications with docker-compose.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Remote register doorgangsgarantie
31 August 2020 Veenendaal register
23 September 2020 Veenendaal register
16 November 2020 Utrecht register
7 December 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to containerization with Docker
 • Containers vs images
 • Automated building of Images
 • Working with Docker hub and registries
 • Multi container application composition

Course prerequisites

Basic knowledge of a linux OS

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • Developer
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com