Dimensional Modeling

Inschrijven Training Dimensional Modeling

Info Support Cursuscode
DMDWH
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Implementeer Dimensionele Modellen voor Business Intelligence

Cursusbeschrijving

In de training Dimensional Modeling, gebaseerd op de concepten en richtlijnen van Ralph Kimball, leert u dimensionele modelleertechnieken effectief toepassen ten behoeve van Business Intelligence oplossingen.

U leert dimensie- en feitentabellen ontwerpen en hoe u de geschiedenis van de gewijzigde gegevens vastlegt om te voldoen aan de requirements, die worden gesteld aan de Business Intelligence omgeving.

Deze training wordt ook verzorgd als onderdeel van de training Data Modeling Data Warehouse. Zie gerelateerde cursussen Data Modeling Data Warehouse(DMDW).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 april 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.170,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction to Data Warehousing
 • Principles of Dimensional Modeling
 • Time Dimension
 • Product and Customer Dimensions
 • Fact Table
 • Aggregate Tables
 • Multiple Fact Tables
 • History Tracking
 • Recursive Relationships
 • Approach to Data Warehousing
 • Data Population, Data Quality, Tools and Trends
 • End of Course Challenge

Benodigde voorkennis

Kennis van relationele modellen, ontwerptechnieken (ERD) en standaardisatie.

Cursusmateriaal

 • Boek met lesmateriaal en oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • ICT Specialist
 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Dimensional Modeling

Info Support Course code
DMDWH
Supplier
Info Support
Length
2 days

Implement Dimensional Models for Business Intelligence

Course outline

The course Dimensional Modeling, based on Ralph Kimball's ideas and guidelines, provides you with the skills necessary to effectively apply dimensional modeling techniques for Business Intelligence solutions.

You learn to design dimension and fact tables and to track history in order to meet the reporting, analysis, flexibility and performance requirements of the Business Intelligence environment.

This training is also part of the training Data Modeling Data Warehouse. View the related course Data Modeling Data Warehouse(DMDW) for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 April 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,170.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Data Warehousing
 • Principles of Dimensional Modeling
 • Time Dimension
 • Product and Customer Dimensions
 • Fact Table
 • Aggregate Tables
 • Multiple Fact Tables
 • History Tracking
 • Recursive Relationships
 • Approach to Data Warehousing
 • Data Population, Data Quality, Tools and Trends
 • End of Course Challenge

Course prerequisites

Knowledge of relational modeling, design techniques (ERD) and knowledge of normalization steps.

Course material

 • Book with handouts and labs.

Related courses

Target Audience

 • IT Expert
 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com