Developing with SpecFlow

Inschrijven Training Developing with SpecFlow

Info Support Cursuscode
SPECFLOW
Leverancier
TechTalk
Duur
3 dagen

Leer uw praktisch toepasbare kennis van Specification by Example uit te breiden

Cursusbeschrijving

Deze driedaagse workshop stelt u in staat om uw praktisch toepasbare kennis van Specification by Example (of ATDD/BDD) uit te breiden. Na het volgen van deze workshop kunt u scenario's lezen en schrijven in Gherkin en deze scenario's automatiseren. Tijdens de workshop besteden we veel aandacht aan een onderhoudbare opzet van de geautomatiseerde scenario's. De oefeningen worden uitgevoerd in .NET / C #, met behulp van het open-source framework SpecFlow (www.specflow.org).

Deze workshop duurt drie dagen. De eerste dag "Capturing specifications in Gherkin" kunt u als aparte workshop boeken (zie 'Gerelateerde cursussen' hieronder).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
20 oktober 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.785,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Gherkin scenario's
 • SpecFlow core concepts and ATDD basics
 • Introductie van SpecFlow
 • Introductie van het "Acceptance Test Driven Development (ATDD)" proces (test first, van buiten naar binnen)
 • Basisconcepten voor automatisering: mocking, stubbing, dependency injection
 • Domain layer automation (automatiseren onder de motorkap)
 • Omgaan met externe afhankelijkheden
 • "Flickering scenarios"
 • Advanced SpecFlow topics
 • Het automatiseren van UI scenario's (MVC ASP.NET, Driver, PageObject pattern)
 • Omgaan met de database
 • Organiseren van step definitions
 • Gebruik van standaardwaarden en impliciete veronderstellingen binnen scenario's
 • Automapper en SpecFlow.Assist
 • Implementeren van nieuwe functionaliteit volgens het ATDD proces

Benodigde voorkennis

Ervaring met ontwikkelen in C # en Visual Studio is vereist. Ervaring met Specification by Example (of ATDD/BDD) is aanbevolen.

Cursusmateriaal

 • TechTalk (hand-out van de slides)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing with SpecFlow

Info Support Course code
SPECFLOW
Supplier
TechTalk
Length
3 days

Gain extra knowledge about Specification by Example through practice (in .NET/C#, using the open-source SpecFlow framework)

Course outline

This three-day workshop will deepen your knowledge about Specification by Example (or ATDD/BDD, depending on how you call it)through practice. We will refine acceptance criteria in Gherkin, automate them and practice refactoring of automated scenarios. The exercises will be done in .NET/C#, using the open-source SpecFlow framework (www.specflow.org). The workshop is for developers and testers who are familiar with developing using Visual Studio.

This workshop takes three days. You can book Day 1: Capturing specifications in Gherkin separately.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
20 October 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,785.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Quick intro/refresh on Specification-By-Example
 • Introduction to Gherkin
 • Capturing the result of specification workshops in formalized Gherkin scenarios
 • Collaboration patterns for working with Gherkin
 • Writing styles and Gherkin patterns/anti-patterns
 • SpecFlow core concepts and ATDD basics
 • Introduction to SpecFlow
 • Introduction to the Acceptance Test Driven Development workflow (test first, outside-in)
 • Core concepts for (A)TDD: mocking, stubbing, dependency injection
 • Domain layer automation (automating under the skin)
 • Dealing with external dependencies
 • Flickering scenarios
 • Advanced SpecFlow topics
 • UI layer automation (MVC ASP.NET, Driver, PageObject pattern)
 • Handling the database
 • Organizing step definitions
 • Defaults and implicit assumptions of scenarios
 • Automapper and SpecFlow.Assist
 • Putting it all together: implement new functionality with BDD

Course prerequisites

Experience with programming in C# and Visual Studio is required. Experience with Specification by Example (or ATDD/BDD) is recommended.

Course material

 • TechTalk Handouts

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com