Developing with SpecFlow

Inschrijven Training Developing with SpecFlow

Info Support Cursuscode
SPECFLOW
Leverancier
TechTalk
Duur
3 dagen

Leer uw praktisch toepasbare kennis van Specification by Example uit te breiden

Cursusbeschrijving

Deze driedaagse workshop stelt u in staat om uw praktisch toepasbare kennis van Specification by Example (of ATDD/BDD) uit te breiden. Na het volgen van deze workshop kunt u scenario's lezen en schrijven in Gherkin en deze scenario's automatiseren. Tijdens de workshop besteden we veel aandacht aan een onderhoudbare opzet van de geautomatiseerde scenario's. De oefeningen worden uitgevoerd in .NET / C #, met behulp van het open-source framework SpecFlow (www.specflow.org).

Deze workshop duurt drie dagen. De eerste dag "Capturing specifications in Gherkin" kunt u als aparte workshop boeken (zie 'Gerelateerde cursussen' hieronder).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
13 januari 2020 Utrecht inschrijven
21 april 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.755,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Gherkin scenario's
 • SpecFlow core concepts and ATDD basics
 • Introductie van SpecFlow
 • Introductie van het "Acceptance Test Driven Development (ATDD)" proces (test first, van buiten naar binnen)
 • Basisconcepten voor automatisering: mocking, stubbing, dependency injection
 • Domain layer automation (automatiseren onder de motorkap)
 • Omgaan met externe afhankelijkheden
 • "Flickering scenarios"
 • Advanced SpecFlow topics
 • Het automatiseren van UI scenario's (MVC ASP.NET, Driver, PageObject pattern)
 • Omgaan met de database
 • Organiseren van step definitions
 • Gebruik van standaardwaarden en impliciete veronderstellingen binnen scenario's
 • Automapper en SpecFlow.Assist
 • Implementeren van nieuwe functionaliteit volgens het ATDD proces

Benodigde voorkennis

Ervaring met ontwikkelen in C # en Visual Studio is vereist. Ervaring met Specification by Example (of ATDD/BDD) is aanbevolen.

Cursusmateriaal

 • TechTalk (hand-out van de slides)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing with SpecFlow

Info Support Course code
SPECFLOW
Supplier
TechTalk
Length
3 days

Gain extra knowledge about Specification by Example through practice (in .NET/C#, using the open-source SpecFlow framework)

Course outline

This three-day workshop will deepen your knowledge about Specification by Example (or ATDD/BDD, depending on how you call it)through practice. We will refine acceptance criteria in Gherkin, automate them and practice refactoring of automated scenarios. The exercises will be done in .NET/C#, using the open-source SpecFlow framework (www.specflow.org). The workshop is for developers and testers who are familiar with developing using Visual Studio.

This workshop takes three days. You can book Day 1: Capturing specifications in Gherkin separately.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
13 January 2020 Utrecht register
21 April 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,755.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Quick intro/refresh on Specification-By-Example
 • Introduction to Gherkin
 • Capturing the result of specification workshops in formalized Gherkin scenarios
 • Collaboration patterns for working with Gherkin
 • Writing styles and Gherkin patterns/anti-patterns
 • SpecFlow core concepts and ATDD basics
 • Introduction to SpecFlow
 • Introduction to the Acceptance Test Driven Development workflow (test first, outside-in)
 • Core concepts for (A)TDD: mocking, stubbing, dependency injection
 • Domain layer automation (automating under the skin)
 • Dealing with external dependencies
 • Flickering scenarios
 • Advanced SpecFlow topics
 • UI layer automation (MVC ASP.NET, Driver, PageObject pattern)
 • Handling the database
 • Organizing step definitions
 • Defaults and implicit assumptions of scenarios
 • Automapper and SpecFlow.Assist
 • Putting it all together: implement new functionality with BDD

Course prerequisites

Experience with programming in C# and Visual Studio is required. Experience with Specification by Example (or ATDD/BDD) is recommended.

Course material

 • TechTalk Handouts

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com