Developing with Cucumber for Java

Inschrijven Training Developing with Cucumber for Java

Info Support Cursuscode
DEVCUCJAV
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Breid uw praktisch kennis van Specification by Example uit met Cucumber for Java

Cursusbeschrijving

Deze driedaagse workshop stelt u in staat om uw praktisch toepasbare kennis van Specification by Example (of ATDD/BDD) uit te breiden. Na het volgen van deze workshop kunt u scenario's lezen en schrijven in Gherkin en deze scenario's automatiseren. Tijdens de workshop besteden we veel aandacht aan een onderhoudbare opzet van de geautomatiseerde scenario's. De oefeningen worden uitgevoerd met Cucumber for Java.

Dag 1: Capturing specifications in Gherkin

Introductie/ opfrissen kennis van Specification By Example
Introductie van Gherkin
Vastleggen van het resultaat van specificatie workshops in formele Gherkin scenario's
Vormen van samenwerking in het opstellen van Gherkin scenario's
Stijlen voor het opstellen van Gherkin scenario's
Gherkin patronen en anti-patronen

Dag 2: Cucumber for Java core concepts and ATDD basics

Introductie van Cucumber
Introductie van het "Acceptance Test Driven Development (ATDD)" proces (test first, van buiten naar binnen)
Basisconcepten voor automatisering: mocking, stubbing, dependency injection
Domain layer automation (automatiseren onder de motorkap)
Omgaan met externe afhankelijkheden
"Flickering scenarios"

Dag 3: Advanced Cucumber for Java topics

Het automatiseren van UI scenario's (PageObject pattern,Selenium)
Omgaan met de database
Organiseren van step definitions
Gebruik van standaardwaarden en impliciete veronderstellingen binnen scenario's
Implementeren van nieuwe functionaliteit volgens het ATDD proces

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
11 maart 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Gherkin scenario's
 • Cucumber for Java core concepts and ATDD basics
 • Introductie van Cucumber for Java
 • Introductie van het "Acceptance Test Driven Development (ATDD)" proces (test first, van buiten naar binnen)
 • Basisconcepten voor automatisering: mocking, stubbing, dependency injection
 • Domain layer automation (automatiseren onder de motorkap)
 • Omgaan met externe afhankelijkheden
 • "Flickering scenarios"
 • Advanced Cucumber for Java topics
 • Demo CI: Git push, Jenkins, Build, Sonarcube (1-uur)
 • Basis web-kennis en Selenium

Benodigde voorkennis

Ervaring met ontwikkelen in Java is vereist

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal en een boek

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing with Cucumber for Java

Info Support Course code
DEVCUCJAV
Supplier
Info Support
Length
3 days

Gain extra knowledge about Specification by Example through practice (in Java, using the Cucumber)

Course outline

This three-day workshop will deepen your knowledge about Specification by Example (or ATDD/BDD, depending on how you call it)through practice. We will refine acceptance criteria in Gherkin, automate them and practice refactoring of automated scenarios. We will also introduce basic web-concepts and Selenium to enable students to work with Selenium in combination with Cucumber. The exercises will be done in Java, using the open-source Cucumber/Java framework. This workshop takes three days.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
11 March 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Quick intro/refresh on Specification-By-Example
 • Introduction to Gherkin
 • Capturing the result of specification workshops in formalized Gherkin scenarios
 • Collaboration patterns for working with Gherkin
 • Writing styles and Gherkin patterns/anti-patterns
 • Cucumber core concepts and ATDD basics
 • Introduction to Cucumber for Java
 • Introduction to the Acceptance Test Driven Development workflow (test first, outside-in)
 • Core concepts for (A)TDD: mocking, stubbing, dependency injection
 • Domain layer automation (automating under the skin)
 • Dealing with external dependencies
 • Flickering scenarios
 • Advanced Cucumber for Java topics
 • Basic web concepts and Selenium

Course prerequisites

Experience with programming in Java.

Course material

 • Info Support course material and a book

Target Audience

 • Developer
 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com