Developing SQL Databases

Inschrijven Training Developing SQL Databases

Info Support Cursuscode
MS20762
Leverancier (code)
Microsoft (20762)
Duur
5 dagen

Databases implementeren op SQL Server

Cursusbeschrijving

Als database developer leert u een database inrichten op Microsoft SQL Server. U maakt databases en vult deze vervolgens met tabellen en andere database objecten. U leert hoe u data-integriteit bewaakt met constraints en defaults en u creëert indexen, views, functions, stored procedures en triggers.

Tijdens deze training geven we extra ruimte om zelf aan de slag te gaan met de vele mogelijkheden van SQL Server.

De training is te volgen in zowel 4 dagen (MS20762E) als 5 dagen (MS20762). Op de 5de dag worden de onderwerpen Managed Code, XML, Geografische Data en File Store behandeld. We raden de 5-daagse training aan indien u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen en/of u zich optimaal wilt voorbereiden op het bijbehorende Microsoft examen.

Na het afronden van de training, kunt u het volgende:
- Ontwerp en implementeer tabellen, views, stored procedures, functies, triggers and in-memory tabellen
- Data integriteit garanderen met constraints
- Beschrijf indexes, inclusief Optimized en Columnstore indexes
- Implementeer van managed code
- Werk with XML data en geografische data
- Data Files opslaan in de databases

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
23 maart 2020 Utrecht inschrijven
11 mei 2020 Veenendaal inschrijven
15 juni 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.525,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie Database Development
 • Ontwerpen en implementeren van tabellen
 • Beschrijven geavanceerde tabelontwerpen
 • Data integriteit garanderen met constraints
 • Beschrijven van indexes, inclusief Optimized en Columnstore indexes
 • Ontwerpen en implementeren views
 • Ontwerpen en implementeren stored procedures
 • Ontwerpen en implementeren functies
 • Reageren op wijzigingen met triggers
 • Gebruik van In-Memory tabellen
 • Implementeren van managed code
 • Opslaan en bevragen van XML
 • Werk met geografische data
 • Data Files opslaan in de databases

Benodigde voorkennis

Kennis van T-SQL en achterliggende concepten van relationele databases.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • BI Engineer
 • Data Scientist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing SQL Databases

Info Support Course code
MS20762
Supplier (code)
Microsoft (20762)
Length
5 days

Implementing databases with SQL Server

Course outline

As a developer you learn how to implement a Microsoft SQL Server database. You learn how to create tables and other objects like views, functions, stored procedures and trigger. This training also includes indexing tables, in-memory tables and using constraint for data integrity.

During this course you have extra time to explore the many SQL Server capabilities on your own.

This training is provided in 4 days (MS20762E) and 5 days (MS20762). At day 5 we discuss the topics Managed Code, XML, Spatial Data and File Store. When you're interested in these topics or you're preparing for the Microsoft exam, we advise you to follow all 5 days.

After completing this course, you will be able to:
- Design and Implement Tables, Views, Stored Procedures, User Defined Functions, Triggers and In-Memory Tables
- Ensure Data Integrity through Constraints
- Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes
- Implement Managed Code in SQL Server
- Work with XML Data and Spatial Data
- Store and Query Blobs and Text Documents

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
23 March 2020 Utrecht register
11 May 2020 Veenendaal register
15 June 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,525.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction Database Development
 • Design and Implement Tables
 • Describe advanced table designs
 • Ensure Data Integrity through Constraints
 • Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes
 • Design and Implement Views
 • Design and Implement Stored Procedures
 • Design and Implement User Defined Functions
 • Respond to data manipulation using triggers
 • Design and Implement In-Memory Tables
 • Implement Managed Code in SQL Server
 • Store and Query XML Data
 • Work with Spatial Data
 • Store and Query Blobs and Text Documents

Course prerequisites

Before attending this course, students must have basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality, working knowledge of Transact-SQL, working knowledge of relational databases and some experience with database design.

Follow up courses

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • BI Engineer
 • Data Scientist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com