Developing SQL Data Models

Mail ons Training Developing SQL Data Models

Info Support Cursuscode
MS20768
Leverancier (code)
Microsoft (20768)
Duur
3 dagen

Implementeer SQL Server Analysis Services oplossingen

Cursusbeschrijving

Business Intelligence ontwikkelaars leren Multidimensional en Tabular Semantic Data Models implementeren met SQL Server Analysis Services.

U leert onder andere het Microsoft Business Intelligence platform, de security mogelijkheden van Analysis Services, het definiëren van attribuut hiërarchieën, het aanmaken van MDX (Multidimensional Expressions) calculaties, het definiëren van key performance indicators, het creëren van DAX (Data Analysis Expression) calculaties en het implementeren van Data Mining modellen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introductie Business Intelligence en Data Modeling
 • Creëren Multidimensional Databases
 • Gebruik maken van Cubes en Dimensions
 • Gebruik maken van Measures en Measure Groups
 • Introductie Multidimensional Expressions
 • Aanpassen Cube Functionaliteit
 • Implementeren Tabular Data Models
 • Introductie Data Analysis Expression
 • Uitvoeren Predictive Analysis met Data Mining

Benodigde voorkennis

Basis kennis van het Windows operating system, ervaring met Transact-SQL en ervaring met relationele databases.

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Developing SQL Data Models

Info Support Course code
MS20768
Supplier (code)
Microsoft (20768)
Length
3 days

Implement SQL Server Analysis Services Solutions

Course outline

Business Intelligence Developers learn to implement Multidimensional and Tabular Semantic Data Models with SQL Server Analysis Services.

You learn among other things the Microsoft Business Intelligence platform, the security options of Analysis Services, to define attribute hierarchies, to create MDX (Multidimensional Expressions) calculations, to define key performance indicators, to create DAX (Data Analysis Expressions) calculations and to implement Data Mining Models.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction Business Intelligence and Data Modeling
 • Creating Multidimensional Databases
 • Working with Cubes and Dimensions
 • Working with Measures and Measure Groups
 • Introduction Multidimensional Expressions
 • Customizing Cube Functionality
 • Implementing Tabular Data Models
 • Introduction Data Analysis Expressions
 • Performing Predictive Analysis with Data Mining

Course prerequisites

Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system, working knowledge of Transact-SQL and working knowledge of relational databases.

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com