Developing Solutions for Microsoft Azure

Inschrijven Training Developing Solutions for Microsoft Azure

Info Support Cursuscode
MSAZ204
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-204)
Duur
5 dagen

Ontwerp en bouw cloud-oplossingen zoals applicaties en services

Cursusbeschrijving

Deze training leert ontwikkelaars hoe ze end-to-end-oplossingen kunnen creëren in Microsoft Azure. Deelnemers leren hoe ze Azure compute-oplossingen kunnen implementeren, Azure Functions kunnen maken, web-apps kunnen implementeren en beheren, oplossingen kunnen ontwikkelen met behulp van Azure storage, authenticatie en autorisatie kunnen implementeren en hun oplossingen kunnen beveiligen met behulp van KeyVault en Managed Identities. Deelnemers zullen ook leren hoe ze verbinding kunnen maken met en gebruik kunnen maken van Azure-services en services van derden, en hoe ze op events en messages gebaseerde modellen in een oplossing kunnen opnemen . De training behandelt ook monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Azure-oplossingen.

Doelgroep
Deelnemers aan deze training zijn geïnteresseerd in Azure-ontwikkeling of in het behalen van het Microsoft Azure Developer Associate-certificeringsexamen (exam AZ-204).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
4 januari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
31 mei 2021 Utrecht of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.725,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Creating Azure App Service Web Apps
 • Implement Azure functions
 • Develop solutions that use blob storage
 • Develop solutions that use Cosmos DB storage
 • Implement IaaS solutions
 • Implement user authentication and authorization
 • Implement secure cloud solutions
 • Implement API Management
 • Develop App Service Logic Apps
 • Develop message-based solutions
 • Monitor and optimize Azure solutions

Benodigde voorkennis

Enige ervaring met PowerShell of Azure CLI, werkend in de Azure-portal en met ten minste één door Azure ondersteunde programmeertaal. De meeste voorbeelden in deze cursus worden gepresenteerd in C # .NET.

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft cursusmateriaal (MOC)

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Solutions for Microsoft Azure

Info Support Course code
MSAZ204
Supplier (code)
Microsoft (AZ-204)
Length
5 days

Design and build cloud solutions such as applications and services

Course outline

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement and manage web apps, develop solutions utilizing Azure storage, implement authentication and authorization, and secure their solutions by using KeyVault and Managed Identities. Students will also learn how to connect to and consume Azure services and third-party services, and include event- and message-based models in their solutions. The course also covers monitoring, troubleshooting, and optimizing Azure solutions.

Audience profile
Students in this course are interested in Azure development or in passing the Microsoft Azure Developer Associate certification exam AZ-204.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
4 January 2021 Veenendaal of Remote register
31 May 2021 Utrecht of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Creating Azure App Service Web Apps
 • Implement Azure functions
 • Develop solutions that use blob storage
 • Develop solutions that use Cosmos DB storage
 • Implement IaaS solutions
 • Implement user authentication and authorization
 • Implement secure cloud solutions
 • Implement API Management
 • Develop App Service Logic Apps
 • Develop message-based solutions
 • Monitor and optimize Azure solutions

Course prerequisites

Students should have 1-2 years professional development experience and experience with Microsoft Azure. They must be able to program in an Azure Supported Language.

Course material

 • Microsoft Official Course material

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com