Developing Polymer Elements

Inschrijven Training Developing Polymer Elements

Info Support Cursuscode
POLDEVEL
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Ontwikkel Polymer Elementen met de Polymer bibliotheek

Cursusbeschrijving

HTML5 is aan het ontwikkelen. Een standaard set aan technieken en technologieen maken web componenten mogelijk, echter is het schrijven ervan nog behoorlijk wat werk. Polymer abstraheert dit werk en voegt functionaliteit toe zoals data-binding in een kleine intuitieve bibliotheek. In deze training leert u het maken van componenten die in combinatie gebruikt kunnen worden voor het bouwen van progressieve web applicaties.

Deze training is een onderdeel van de vijfdaagse training Developing Apps and Elements with Polymer (POLDEV). De eerste 3 dagen correspondeert met de training 'Developing Polymer Elements' (POLDEVEL). De laatste 2 dagen correspondeert met de training 'Develop Applications Using the Polymer Framework' (POLDEVAP).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
13 mei 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.755,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction
 • Web Components
 • Setups for Polymer
 • Creating Elements
 • Extending Elements
 • Styling Elements
 • Using Elements

Benodigde voorkennis

HTML en JavaScript kennis is vereist.

Cursusmateriaal

 • Info Support Labs and Slides

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Polymer Elements

Info Support Course code
POLDEVEL
Supplier
Info Support
Length
3 days

Developing Polymer Elements using the Polymer library

Course outline

HTML5 is evolving. A standard set of technologies make web components possible, however, writing custom elements using this low level technology requires quite some work. Polymer abstracts this work and adds features like data binding into a small intuitive library. In this course you will learn how to write elements that can be used in combination to build progressive web applications.

This course is part of the five day course Developing Apps and Elements with Polymer (POLDEV). This course is a combination of two other courses: the first 3 days contains 'Developing Polymer Elements' (POLDEVEL). The last 2 days is the course 'Develop Applications Using the Polymer Framework' (POLDEVAP).

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
13 May 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,755.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction
 • Web Components
 • Setups for Polymer
 • Creating Elements
 • Extending Elements
 • Styling Elements
 • Using Elements

Course prerequisites

HTML and JavaScript are required

Course material

 • Info Support Labs and Slides

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com