Developing Microsoft Blazor Web Applications

Inschrijven Training Developing Microsoft Blazor Web Applications

Info Support Cursuscode
BLAZOR
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Leer stap-voor-stap een webapplicatie bouwen met Microsoft Blazor, REST, gRPC en Identity Server

Cursusbeschrijving

In deze vijfdaagse training leert u op basis van een praktijkopdracht, in combinatie met uitleg van de theorie, een webapplicatie bouwen met Microsoft Blazor, REST, gRPC en Identity Server. U ontvangt bij de start van de training een eenvoudig scenario dat gedurende de training in complexiteit toeneemt. Samen met de trainer leert u zo stapsgewijs een Blazor applicatie te bouwen met C#, HTML, CSS en ECMAScript.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 februari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
19 april 2021 Utrecht of Remote inschrijven
7 juni 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.725,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Blazor Overview
 • Hosting models
 • Components
 • Data binding
 • Event handling
 • Lifecycle
 • Templated components
 • Layouts
 • Forms and validation
 • Dependency injection
 • Routing
 • JavaScript
 • Component libraries
 • State management
 • Handle errors
 • Debug WebAssembly
 • Web API
 • gRPC
 • Security And Identity
 • Host And Deploy

Benodigde voorkennis

Deelnemers aan deze training hebben kennis van C# (inclusief concepten zoals Lambda expressions, LINQ en anonymous types), Javascript (ECMAScript 2017), HTML 5 en CSS 3

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Microsoft Blazor Web Applications

Info Support Course code
BLAZOR
Supplier
Info Support
Length
5 days

Learn how to build a Web Application using Microsoft Blazor, REST, gRPC and Identity Server in a practical manner

Course outline

In this course you will learn, while working on a practical assignment in combination with an explanation of the theory, the basics of Building a Web Application with Microsoft Blazor, REST, gRPC and Identity Server. At the beginning of the training you will receive a simple scenario that will increase in complexity during the course. Guided by the trainer you will learn to build a Web Application in C#, HTML, CSS and JavaScript.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 February 2021 Veenendaal of Remote register
19 April 2021 Utrecht of Remote register
7 June 2021 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Blazor Overview
 • Hosting models
 • Components
 • Data binding
 • Event handling
 • Lifecycle
 • Templated components
 • Layouts
 • Forms and validation
 • Dependency injection
 • Routing
 • JavaScript
 • Component libraries
 • State management
 • Handle errors
 • Debug WebAssembly
 • Web API
 • gRPC
 • Security And Identity
 • Host And Deploy

Course prerequisites

Knowledge of C# (inclusive concepts like Lambda expressions, LINQ and anonymous types), Javascript (ECMAScript 2017), HTML 5 and CSS 3

Course material

 • Digital Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com