Developing Microsoft BI applications within a CI environment using VSTS and Git

Inschrijven Training Developing Microsoft BI applications within a CI environment using VSTS and Git

Info Support Cursuscode
DEVBICI
Leverancier
BI trainer.nl
Duur
1 dag

U leert hoe u voor Continuous Integration gebruik kunt maken van Visual Studio Team Services en Git bij het ontwikkelen van Microsoft BI-oplossingen.

Cursusbeschrijving

U leert hoe Git werkt en hoe u dit kunt inzetten voor versiebeheer en het gezamenlijk werken aan oplossingen binnen uw team.
U krijgt een introductie in het gebruik van VSTS. Hierin leert u hoe u hierin werk kunt inplannen in workitems en sprints en hoe u uw Git /commits/ kunt koppelen aan de work-items. Ook leert u hoe ingecheckt werk (al dan niet automatisch) samengevoegd kan worden in een release, hier de benodigde goedkeuringen voor kunnen worden verzameld, en hoe gefaalde /builds/ en /releases/ geanalyseerd kunnen worden in VSTS. Ten slotte kijken we naar de mogelijkheden voor het structureren en zelfs automatiseren van het testproces binnen VSTS, en hoe u de resultaten hiervan kunt gebruiken.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
29 november 2018 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 530,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Continuous Integration
 • Visual Studio Team Services
 • Git

Benodigde voorkennis

Cursusmateriaal

 • Slides

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Microsoft BI applications within a CI environment using VSTS and Git

Info Support Course code
DEVBICI
Supplier
BI trainer.nl
Length
1 day

During this single-day course, you’ll learn how to use Git and Visual Studio Team Services to develop Business Intelligence applications with Continuous Integration.

Course outline

In this single day, you learn everything needed to start developing Microsoft Business Intelligence applications in a CI environment, where the CI environment is already set up. You learn how to use Git for version control, Visual Studio Team Services (VSTS) for planning and team development. You learn how Git and VSTS work together when you associate commits to work items and tasks, and how to track your builds and deployments throughout the CI process. Finally, we discuss the possibilities to structure and automate testing within VSTS.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
29 November 2018 Utrecht register

The price for this course is € 530.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Continuous Integration
 • Visual Studio Team Services
 • Git

Course prerequisites

Course material

 • Slides

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com