Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio

Inschrijven Training Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio

Info Support Cursuscode
DDAS
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Ontwikkel data-applicaties met Microsoft Visual Studio en Entity Framework 6

Cursusbeschrijving

In deze training leert u hoe u gegevens uit een relationele database kunt lezen met behulp van het Entity Framework, en hoe u deze, nadat u ze heeft aangepast, weer terug kunt schrijven. U leert het Entity Framework gedegen kennen en leert onder andere werken met transacties en rekening houden met het concurrent gebruik van de database door meerdere gebruikers. Er zal worden gewerkt met Entity Framework 6.2 en Entity Framework Core 2.1, in Visual Studio, hierbij zullen de nieuwste features uitgelegd worden. Naast het Entity Framework leert u ook Web API en LINQ to XML toe te passen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
16 september 2019 Utrecht inschrijven
9 december 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.675,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Architecture and Data Access Technologies
 • Code First
 • Querying Entity Data
 • Loading Entities and Navigation Properties
 • Code first migrations
 • Creating, Updating, and Deleting Entity Data
 • Working with object services
 • Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services
 • Testing
 • Web API using Entity Framework
 • Building an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
 • Improving Performance
 • LINQ to XML
 • Entity Framework Core

Benodigde voorkennis

Kennis van een .NET-programmeertaal, C# of VB.NET. Basiskennis van relationele databases.

Cursusmateriaal

 • Cursusmateriaal van Info Support en twee boeken

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio

Info Support Course code
DDAS
Supplier
Info Support
Length
5 days

Develop Data Access Applications using Microsoft Visual Studio and Entity Framework 6

Course outline

You gain the knowledge and skills to develop Data Access applications by using the Microsoft .NET Framework 6.2 and Entity Framework 2.1 using Microsoft Visual Studio 2017. The course focusses heavily on the Entity Framework, but you will also learn to use Web API and LINQ to XML.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
16 September 2019 Utrecht register
9 December 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,675.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Architecture and Data Access Technologies
 • Code First
 • Querying Entity Data
 • Loading Entities and Navigation Properties
 • Code first migrations
 • Creating, Updating, and Deleting Entity Data
 • Working with object services
 • Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services
 • Testing
 • Web API using Entity Framework
 • Building an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
 • Improving Performance
 • LINQ to XML
 • Entity Framework Core

Course prerequisites

Basic knowledge of the Microsoft Visual Studio development environment. A basic understanding of the Microsoft .NET Framework Knowledge of a Microsoft .NET Framework compliant language. A good understanding of relational database concepts and the SQL language.

Course material

 • Info Support course material and two books

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com