Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio

Inschrijven Training Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio

Info Support Cursuscode
DDAS
Leverancier
Info Support
Duur
4 dagen

Ontwikkel data-applicaties met Microsoft Visual Studio en Entity Framework

Cursusbeschrijving

In deze training leert u hoe u gegevens uit een relationele database kunt lezen met behulp van Entity Framework Core, en hoe u deze, nadat u ze heeft aangepast, weer terug kunt schrijven. U leert Entity Framework Core gedegen kennen en leert onder andere werken met migraties, transacties en rekening houden met het concurrent gebruik van de database. Er zal worden gewerkt met Entity Framework Core in Visual Studio, hierbij zullen de nieuwste features uitgelegd worden.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
6 juli 2020 Veenendaal inschrijven
17 augustus 2020 Veenendaal inschrijven
14 september 2020 Veenendaal inschrijven
30 november 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.180,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Architecture and Data Access Technologies
 • Code First
 • Querying Entity Data
 • Loading Entities and Navigation Properties
 • Code first migrations
 • Creating, Updating, and Deleting Entity Data
 • Working with object services
 • Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services
 • Testing
 • Improving Performance
 • NoSql
 • Entity Framework 6.x

Benodigde voorkennis

Kennis van een .NET-programmeertaal, C# of VB.NET. Basiskennis van relationele databases.

Cursusmateriaal

 • Cursusmateriaal van Info Support en een boek

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio

Info Support Course code
DDAS
Supplier
Info Support
Length
4 days

Develop Data Access Applications using Microsoft Visual Studio and Entity Framework 6

Course outline

In this training you will learn how to read data from a relational database using the Entity Framework, how to write it back after you have adjusted it. You get to know the Entity Framework thoroughly and among others you will learn to work with migrations, transactions and concurrency. The training will mainly use Entity Framework Core 3.0, but there is a module explaining Entity Framework 6.3 as well.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
6 July 2020 Veenendaal register
17 August 2020 Veenendaal register
14 September 2020 Veenendaal register
30 November 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,180.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Architecture and Data Access Technologies
 • Code First
 • Querying Entity Data
 • Loading Entities and Navigation Properties
 • Code first migrations
 • Creating, Updating, and Deleting Entity Data
 • Working with object services
 • Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services
 • Testing
 • Improving Performance
 • NoSql
 • Entity Framework 6.x

Course prerequisites

Basic knowledge of the Microsoft Visual Studio development environment. A basic understanding of the Microsoft .NET Framework Knowledge of a Microsoft .NET Framework compliant language. A good understanding of relational database concepts and the SQL language.

Course material

 • Info Support course material and a book

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com