Developing Apps and Elements with Polymer

Inschrijven Training Developing Apps and Elements with Polymer

Info Support Cursuscode
POLDEV
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Ontwikkel Polymer Elementen en Applicaties met de Polymer bibliotheek

Cursusbeschrijving

Polymer maakt het bouwen van progressieve web applicaties eenvoudig. Polymer maakt gebruik van de gestandaardiseerde technieken voor web components. Om volledige en complete applicaties te bouwen, moet u in staat zijn om elementen te ontwikkelen en deze in combinatie met bestaande elementen van andere partijen te integreren. In deze training leert u het ontwikkelen van uw eigen elementen en u maakt kennis met de bestaande elementen van het Polymer framework. U leert ontwikkelen, testen en deployen van progressieve web toepassingen.

Deze training is een combinatie van twee andere trainingen. De eerste 3 dagen correspondeert met de training 'Developing Polymer Elements' (POLDEVEL). De laatste 2 dagen correspondeert met de training 'Develop Applications Using the Polymer Framework' (POLDEVAP).

Zie 'Gerelateeerde cursussen' POLDEVEL en POLDEVAP voor meer informatie!

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
13 mei 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.675,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction
 • Web Components
 • Setups for Polymer
 • Creating Elements
 • Extending Elements
 • Styling Elements
 • Using Elements
 • The Polymer Element Catalog

Benodigde voorkennis

HTML en JavaScript kennis is vereist.

Cursusmateriaal

 • Info Support Labs and Slides

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Apps and Elements with Polymer

Info Support Course code
POLDEV
Supplier
Info Support
Length
5 days

Developing Polymer Applications and Elements using the Polymer library

Course outline

Polymer simplifies the building of Progressive Web Applications. It uses the browsers standardized web component technologies. To build complete progressive web applications, you need to write elements and use them in combination with other pre-built elements from third parties. In this course you will learn to write your own elements and learn about using the existing elements from Polymer. You will be able to test, deploy and monitor your progressive web application.

This course is a combination of two other courses: the first 3 days contains 'Developing Polymer Elements' (POLDEVEL). The last 2 days is the course 'Develop Applications Using the Polymer Framework' (POLDEVAP).

Check out 'Related courses' POLDEVEL and POLDEVAP for more details!

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
13 May 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,675.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction
 • Web Components
 • Setups for Polymer
 • Creating Elements
 • Extending Elements
 • Styling Elements
 • Using Elements
 • The Polymer Element Catalog

Course prerequisites

HTML and JavaScript are required

Course material

 • Info Support Labs and Slides

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com