Develop Applications Using the Polymer Framework

Inschrijven Training Develop Applications Using the Polymer Framework

Info Support Cursuscode
POLDEVAP
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer gebruik te maken van de Polymer toolkit en bibliotheek

Cursusbeschrijving

Web components zijn een HTML5 standaard in wording. Web components stellen je in staat om het shadow dom te gebruiken voor de isolatie van HTML/CSS en JavaScript en het beschikbaar stellen hiervan middels eigen elementen. Er zijn al veel componenten die op deze manier worden aangeboden in verschillende toolkits voor het bouwen van professionele en goed uitziende applicaties voor zowel desktop als mobile. In deze training leert u hoe u gebruik kunt maken van de Polymer toolkit en bibliotheek om deze applicaties te bouwen voor de hedendaagse browsers, zelfs browsers die nu nog geen ondersteuning hebben voor web component technologie.

Deze training is een onderdeel van de vijfdaagse training Developing Apps and Elements with Polymer (POLDEV). De eerste 3 dagen correspondeert met de training 'Developing Polymer Elements' (POLDEVEL). De laatste 2 dagen correspondeert met de training 'Develop Applications Using the Polymer Framework' (POLDEVAP).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
16 mei 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.070,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Testing components
 • Using components
 • Component catalogues
 • Animating components
 • Routing and lazy loading
 • Offline apps
 • Persistence

Benodigde voorkennis

HTML en JavaScript kennis is vereist.

Cursusmateriaal

 • Info Support slides en labs

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Develop Applications Using the Polymer Framework

Info Support Course code
POLDEVAP
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn to Develop Applications Using the Polymer Framework

Course outline

Web components are a HTML5 standard in the making. Web components allow you to use the shadow dom to isolate the HTML/CSS and JavaScript and encapsulate these assets into a new element. There are already a lot of prebuilt components you can make use of for building professional and great styled applications for desktop and mobile browsers. In this course you will learn how to use the Polymer toolbox and library to create (mobile) web applications that look good and work well on most major browsers, even browsers that do dot support web component technology as of yet.

This course is part of the five day course Developing Apps and Elements with Polymer (POLDEV). This course is a combination of two other courses: the first 3 days contains 'Developing Polymer Elements' (POLDEVEL). The last 2 days is the course 'Develop Applications Using the Polymer Framework' (POLDEVAP).

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
16 May 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,070.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Testing components
 • Using components
 • Component catalogues
 • Animating components
 • Routing and lazy loading
 • Offline apps
 • Persistence

Course prerequisites

JavaScript and HTML are required

Course material

 • Info Support slides and labs

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com