Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions

Mail ons Training Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions

Info Support Cursuscode
MS20467
Leverancier (code)
Microsoft (20467)
Duur
3 dagen

Ontwerp en implementeer Power BI en Big Data oplossingen in de Cloud

Cursusbeschrijving

In deze cursus leren cursisten self-service Business Intelligence (BI) en Big Data analysis oplossingen implementeren met het Microsoft data platform. De cursus behandelt de redenen voor self-service BI, en behandeld hoe Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Excel en Microsoft SharePoint Server kan worden ingezet voor self-service analysis en reporting. Verder behandelt de cursus hoe Windows Azure HDInsight kan worden ingezet voor Big Data Analysis.

De primaire doelgroep van de cursus bestaat uit database en BI professionals, die kennis en ervaring hebben met data warehouses en enterprise BI oplossingen in SQL Server omgevingen. Ervaren data analisten, die willen leren hoe Microsoft technologie kan worden ingezet voor self-service analysis en reporting behoren tevens tot de doelgroep.

Na het afronden van de cursus zijn de cursisten instaat om:

• de belangrijkste functionaliteiten en voordelen van self-service BI te beschrijven.
• analytical data models te implementeren met PowerPivot in Microsoft Excel.
• data in een data model te importen met Power Query in Microsoft Excel.
• interactieve data visualisaties te maken met Power View in Microsoft Excel.
• geografische data visualisaties te maken met Power View in Microsoft Excel.
• collaboratieve self-service BI oplossingen te implementeren met Microsoft SharePoint Server.
• Windows Azure HDInsight in te zetten en te gebruiken voor Big Data analysis.
• Pig en Hive te gebruiken voor het analyseren van Big Data uit Windows Azure HDInsight.
• Big Data processen te ontwerpen en te implementeren ter ondersteuning van self-service BI.

Het is mogelijk om alleen het self-service gedeelte MS20467S (2 dagen) of het Big Data (HDInsight) gedeelte MS20467G (1 dag) te volgen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introduction to Self-Service Business Intelligence
 • Self-Service Data Modeling with PowerPivot
 • Importing Data with Power Query
 • Visualizing Data with Power View in Microsoft Excel
 • Visualizing Geographic Data with Power Map
 • Collaborative BI with Microsoft SharePoint Server
 • Introduction to Big Data and Windows Azure HDInsight
 • Processing Big Data with Pig and Hive
 • Implementing Big Data Processing Solutions with Windows Azure HDInsight

Benodigde voorkennis

Ervaring met Unix commando's en Powershell scripting wordt geadviseerd.

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal Microsoft

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions

Info Support Course code
MS20467
Supplier (code)
Microsoft (20467)
Length
3 days

Design and Implement Power BI and Big Data solutions in the Cloud

Course outline

This course teaches students how to implement self-service Business Intelligence (BI) and Big Data analysis solutions using the Microsoft data platform. The course discusses the rationale for self-service BI, and describes how to use Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Excel and Microsoft SharePoint Server to create self-service data models and reports. The course then goes on to describe how to use Windows Azure HDInsight to perform Big Data analysis.

The primary audience for this course is database and business intelligence (BI) professionals who are familiar with data warehouses and enterprise BI solutions built with SQL Server technologies. Experienced data analysts who want to learn how to use Microsoft technologies for self-service analysis and reporting will also benefit from attending this course.

After completing this course, students will be able to:

• Describe key features and benefits of self-service BI.
• Use PowerPivot in Microsoft Excel to create analytical data models.
• Use Power Query in Microsoft Excel to import data into a data model.
• Use Power View in Microsoft Excel to create interactive data visualizations.
• Use Power Map in Microsoft Excel to create geographic data visualizations.
• Use Microsoft SharePoint Server to implement collaborative self-service BI solutions.
• Provision and use a Windows Azure HDInsight cluster for Big Data analysis.
• Use Pig and Hive to analyze big data in Windows Azure HDInsight.
• Design and implement Big Data processes to support self-service BI.

It is possible to subscribe for only a part of this training program: the self-service features (MS20467S, 2 days) or the Big Data (HDInsight) features (MS20467G, 1 day).

Check out 'Related courses' MS20467S and MS20467G for more details!

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction to Self-Service Business Intelligence
 • Self-Service Data Modeling with PowerPivot
 • Importing Data with Power Query
 • Visualizing Data with Power View in Microsoft Excel
 • Visualizing Geographic Data with Power Map
 • Collaborative BI with Microsoft SharePoint Server
 • Introduction to Big Data and Windows Azure HDInsight
 • Processing Big Data with Pig and Hive
 • Implementing Big Data Processing Solutions with Windows Azure HDInsight

Course prerequisites

Experience with Unix commands and Powershell scripting is advised.

Course material

 • Digital Microsoft materials

Related courses

Target Audience

 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com