Designing and Implementing Self-Service Business Intelligence Solutions

Mail ons Training Designing and Implementing Self-Service Business Intelligence Solutions

Info Support Cursuscode
MS20467S
Leverancier (code)
Microsoft (20467)
Duur
2 dagen

Deze training wordt vervangen. Zie 'Analyzing Data with PowerBI' MS10989 in gerelateerde cursussen.

Cursusbeschrijving

In deze training leert u self-service Business Intelligence (BI) implementeren. De cursus behandelt de redenen voor self-service BI, en hoe Microsoft Excel en Microsoft SharePoint Server kunnen worden ingezet voor self-service analysis en reporting.

Na het afronden van de training zijn de cursisten instaat om:

• de belangrijkste functionaliteiten en voordelen van self-service BI te beschrijven.
• analytical data models te implementeren met PowerPivot in Microsoft Excel.
• data in een data model te importen met Power Query in Microsoft Excel.
• interactieve data visualisaties te maken met Power View in Microsoft Excel.
• geografische data visualisaties te maken met Power View in Microsoft Excel.
• collaboratieve self-service BI oplossingen te implementeren met Microsoft SharePoint Server.

Deze training wordt ook verzorgd als onderdeel van de training Developing Power BI. Zie gerelateerde cursussen Developing Power BI(DEVPBI).

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introduction to Self-Service Business Intelligence
 • Self-Service Data Modeling with PowerPivot
 • Importing Data with Power Query
 • Visualizing Data with Power View in Microsoft Excel
 • Visualizing Geographic Data with Power Map
 • Collaborative BI with Microsoft SharePoint Server

Benodigde voorkennis

Kennis van en ervaring met Excel en data analyse wordt geadviseerd.

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • Kenniswerker

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Designing and Implementing Self-Service Business Intelligence Solutions

Info Support Course code
MS20467S
Supplier (code)
Microsoft (20467)
Length
2 days

This course will be replaced. See 'Analyzing Data with PowerBI' MS10989 in related courses.

Course outline

This course teaches you how to implement self-service Business Intelligence (BI). The course discusses the rationale for self-service BI, and describes how to use Microsoft Excel and Microsoft SharePoint Server to create self-service data models and reports.

After completing this training, students will be able to:

• Describe key features and benefits of self-service BI.
• Use PowerPivot in Microsoft Excel to create analytical data models.
• Use Power Query in Microsoft Excel to import data into a data model.
• Use Power View in Microsoft Excel to create interactive data visualizations.
• Use Power Map in Microsoft Excel to create geographic data visualizations.
• Use Microsoft SharePoint Server to implement collaborative self-service BI solutions.

This training is also part of the training Developing Power BI. View the related course Developing Power BI(DEVPBI) for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction to Self-Service Business Intelligence
 • Self-Service Data Modeling with PowerPivot
 • Importing Data with Power Query
 • Visualizing Data with Power View in Microsoft Excel
 • Visualizing Geographic Data with Power Map
 • Collaborative BI with Microsoft SharePoint Server

Course prerequisites

Knowledge of and experience with Excel and data analyses is advised.

Course material

 • Digital coursematerial from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • Information Worker

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com