Designing and Implementing Big Data Solutions

Mail ons Training Designing and Implementing Big Data Solutions

Info Support Cursuscode
MS20467G
Leverancier (code)
Microsoft (20467)
Duur
1 dag

Designing and Implementing Big Data Solutions

Cursusbeschrijving

In deze training leert u Big Data analysis oplossingen implementeren met het Microsoft data platform. De training behandelt hoe Windows Azure HDInsight kan worden ingezet voor Big Data Analysis.

De primaire doelgroep van de training bestaat uit database en BI professionals, die kennis en ervaring hebben met data warehouses en enterprise BI oplossingen in SQL Server omgevingen.

Na het afronden van de training zijn de cursisten instaat om:

• Windows Azure HDInsight in te zetten en te gebruiken voor Big Data analysis.
• Pig en Hive te gebruiken voor het analyseren van big data uit Windows Azure HDInsight.
• Big Data processen te ontwerpen en te implementeren ter ondersteuning van self-service BI.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

  • Windows Azure HDInsight in te zetten en te gebruiken voor Big Data analysis.
  • Pig en Hive te gebruiken voor het analyseren van big data uit Windows Azure HDInsight.
  • Big Data processen te ontwerpen en te implementeren ter ondersteuning van self-service BI.

Benodigde voorkennis

Kennis en ervaring als BI specialist op MCSA niveau

Cursusmateriaal

  • Digitaal cursusmateriaal Microsoft

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

  • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Designing and Implementing Big Data Solutions

Info Support Course code
MS20467G
Supplier (code)
Microsoft (20467)
Length
1 day

Designing and Implementing Big Data Solutions

Course outline

This course teaches students how to implement Big Data analysis solutions using the Microsoft data platform. The course describes how to use Windows Azure HDInsight to perform Big Data analysis.

The primary audience for this course is database and business intelligence (BI) professionals who are familiar with data warehouses and enterprise BI solutions built with SQL Server technologies.

After completing this course, students will be able to:

• Provision and use a Windows Azure HDInsight cluster for Big Data analysis.
• Use Pig and Hive to analyze big data in Windows Azure HDInsight.
• Design and implement Big Data processes to support self-service BI.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

  • Provision and use a Windows Azure HDInsight cluster for Big Data analysis.
  • Use Pig and Hive to analyze big data in Windows Azure HDInsight.
  • Design and implement Big Data processes to support self-service BI.

Course prerequisites

Knowledge and experience as a BI specialist on MCSA level

Course material

  • Digital Microsoft materials

Related courses

Target Audience

  • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com