Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Inschrijven Training Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Info Support Cursuscode
MSDP100
Leverancier (code)
Microsoft (DP-100T01)
Duur
2 dagen

Leer hoe u Microsoft Azure inzet om uw data science projecten een boost te geven

Cursusbeschrijving

U doet kennis en ervaring op over het toepassen van Azure bij het ontwikkelen, trainen en in productie nemen van uw machine learning oplossingen. De training begint met een overzicht van de Azure-diensten die data science ondersteunen. Vervolgens gaat de focus naar de voornaamste data science dienst, Azure Machine Learning service, om uw data science pipeline te automatiseren. Ten slotte leert u hoe u uw modellen en projecten kunt onderhouden en beheren in Azure Machine Learning service.

Deze training is gericht op het toepassen van Azure voor data science en veronderstelt dat u al kennis van data science heeft.

Deze training geldt ook als voorbereiding voor het gelijknamige examen (DP-100) en de bijbehorende certificering Azure Data Scientist Associate.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 september 2020 Veenendaal inschrijven
2 december 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Doing Data Science on Azure
 • Doing Data Science with Azure Machine Learning service
 • Automate Machine Learning with Azure Machine Learning service
 • Manage and Monitor Machine Learning Models with the Azure Machine Learning service

Benodigde voorkennis

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Curriculum

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Info Support Course code
MSDP100
Supplier (code)
Microsoft (DP-100T01)
Length
2 days

Learn to use Microsoft Azure to boost your data science projects

Course outline

Gain the necessary knowledge about how to use Azure services to develop, train, and deploy, machine learning solutions. The course starts with an overview of Azure services that support data science. From there, it focuses on using Azure's premier data science service, Azure Machine Learning service, to automate the data science pipeline. Lastly, you will learn how to maintain your models and projects in Azure Machine Learning service.

This course is focused on the use of Azure and assumes you already know how to do data science.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 September 2020 Veenendaal register
2 December 2020 Utrecht register

The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Doing Data Science on Azure
 • Doing Data Science with Azure Machine Learning service
 • Automate Machine Learning with Azure Machine Learning service
 • Manage and Monitor Machine Learning Models with the Azure Machine Learning service

Course prerequisites

Course material

 • Official Microsoft Curriculum

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com