Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Inschrijven Training Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Info Support Cursuscode
MS20345-2
Leverancier (code)
Microsoft (20345-2)
Duur
5 dagen

Leer een Exchange Messaging omgeving vormgeven en implementeren

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Deze vijfdaagse training is voor ervaren Exchange Server administrators die weten hoe je een Exchange Messaging omgeving vormgeeft en implementeert. In deze training leert u hoe u op gevorderden niveau de volgende componenten vormgeeft en configureert: site resiliency, advanced security, compliance, archiving, en discovery solutions. Daarnaast leert u tevens hoe u met het gelijktijdig bestaan van andere Exchange organisaties en Exchange online om moet gaan en leert u hoe u een migratie uitvoert vanuit een oudere versie van Exchange naar Exchange Server 2016. De training geeft u richtlijnen, best practices en overwegingen om het gebruik van Exchange Server te optimaliseren.

Deze training sluit (samen met de training met de code MS20345-1) aan op examen 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 onderdeel van het MCSE: Messaging certificaat.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 december 2019 Veenendaal inschrijven
6 januari 2020 Veenendaal inschrijven
3 februari 2020 Veenendaal inschrijven
2 maart 2020 Veenendaal inschrijven
6 april 2020 Veenendaal inschrijven
11 mei 2020 Veenendaal inschrijven
8 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.725,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Planning Exchange Server 2016 deployments
 • Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services
 • Planning and deploying message transport
 • Planning and deploying client access
 • Designing and implementing high availability
 • Maintaining Exchange Server 2016
 • Designing messaging security
 • Designing and implementing message retention
 • Designing messaging compliance
 • Designing and implementing messaging coexistence
 • Upgrading to Exchange Server 2016
 • Planning a hybrid Exchange Server deployment

Benodigde voorkennis

U heeft deelgenomen aan de MS20345-1 training of u heeft gelijkwaardige kennis.

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Cursusmateriaal

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Info Support Course code
MS20345-2
Supplier (code)
Microsoft (20345-2)
Length
5 days

Design and implement an Exchange Server 2016 Messaging environment

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

This course provides experienced Exchange Server administrators with the knowledge to design and implement an Exchange Server 2016 messaging environment. Students will learn how to design and configure advanced components in an Exchange Server 2016 deployment such as site resiliency, advanced security, compliance, archiving, and discovery solutions.

In addition, students will learn about coexistence with other Exchange organizations or Exchange Online, and migration from previous versions of Exchange Server. The course will provide guidelines, best practices, and considerations that will help students optimize their Exchange Server deployment.

This course is also intended as preparation material for IT professionals who are looking to take the 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 exam as part of the requirement for the MCSE: Messaging certification.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 December 2019 Veenendaal register
6 January 2020 Veenendaal register
3 February 2020 Veenendaal register
2 March 2020 Veenendaal register
6 April 2020 Veenendaal register
11 May 2020 Veenendaal register
8 June 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 1,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Planning Exchange Server 2016 deployments
 • Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services
 • Planning and deploying message transport
 • Planning and deploying client access
 • Designing and implementing high availability
 • Maintaining Exchange Server 2016
 • Designing messaging security
 • Designing and implementing message retention
 • Designing messaging compliance
 • Designing and implementing messaging coexistence
 • Upgrading to Exchange Server 2016
 • Planning a hybrid Exchange Server deployment

Course prerequisites

Attended course 20345-1A: Administering Exchange Server 2016, or have equivalent knowledge.

Course material

 • Microsoft Official Curriculum (MOC)

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com