Designing an Azure Data Solution

Inschrijven Training Designing an Azure Data Solution

Info Support Cursuscode
MSDP201
Leverancier (code)
Microsoft (DP-201T01)
Duur
2 dagen

Ontwerp veilige, schaalbare en snelle dataoplossingen in Microsoft Azure

Cursusbeschrijving

De cloud wint terrein in alle IT-processen, inclusief dataopslag en data analyse. Microsoft Azure biedt cloud-alternatieven voor alle on premise dataoplossingen. In deze training leert u hoe u cloud-based data architecturen ontwerpt voor verschillende scenario's, inclusief batch processing en streaming. Concepten zoals veiligheid, schaalbaarheid en efficiëntie in het ontwerp worden behandeled, net zoals het verplaatsen van data van on-premise naar cloudoplossingen.

Deze training bereidt u ook voor op het examen 'Designing an Azure Data Solution' (DP-201) en de Azure Data Engineer Associate certificering.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 november 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.170,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Data Platform Architecture Considerations
 • Azure Batch Processing Reference Architectures
 • Azure Real-Time Reference Architectures
 • Data Platform Security Design Considerations
 • Designing for Resiliency and Scale
 • Design for Efficiency and Operations

Benodigde voorkennis

Ervaring met dataoplossingen en bijbehorende architectuur wordt aangeraden.

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Curriculum

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwerper
 • IT Architect
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Designing an Azure Data Solution

Info Support Course code
MSDP201
Supplier (code)
Microsoft (DP-201T01)
Length
2 days

Learn to architect secure, scalable and performant data solutions in Microsoft Azure

Course outline

The cloud is gaining territory in all IT processes, including data storage and analysis. Microsoft Azure has cloud-based alternatives to all major on premise data solutions. In this course you will learn how to design cloud based data architectures for different scenarios, including batch processing and streaming. Security, scalability and efficiency will all be considered, just like moving data between on-premise data solutions and the cloud.

This course also prepares for the Designing an Azure Data Solution exam (DP-201) and the Azure Data Engineer Associate certification.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 November 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 1,170.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Data Platform Architecture Considerations
 • Azure Batch Processing Reference Architectures
 • Azure Real-Time Reference Architectures
 • Data Platform Security Design Considerations
 • Designing for Resiliency and Scale
 • Design for Efficiency and Operations

Course prerequisites

Experience with data solutions architectures is recommended.

Course material

 • Official Microsoft Curriculum

Related courses

Target Audience

 • Designer
 • IT Architect
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com