Deploying Microsoft 365 Teamwork

Inschrijven Training Deploying Microsoft 365 Teamwork

Info Support Cursuscode
MS300
Leverancier (code)
Microsoft (MS-300)
Duur
5 dagen

Leer een Microsoft cloud based collaboratie platform te implementeren en beheren

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

U leert het om Teamwork Administrator te worden die verantwoordelijk is voor het configureren, implementeren en beheren van Office 365 en Azure workloads die focussen op efficient en effectief samen te werken. Teamwork Administrators beheren apps, services, en ondersteunende infrastructuur.

Deze training bereidt voor op examen MS 300, samen met examen MS 301 geeft dat u het recht op Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
28 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
9 november 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
7 december 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.775,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Configure and manage SharePoint Online
 • Configure and manage OneDrive for Business
 • Configure and manage Teams
 • Configure and manage workload integrations

Benodigde voorkennis

Algemene kennis van het Microsoft Cloud Platform

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Offcieel Microsoft Curriculum

Doelgroep

 • Ontwerper
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Deploying Microsoft 365 Teamwork

Info Support Course code
MS300
Supplier (code)
Microsoft (MS-300)
Length
5 days

You will to deploy and manage a Microsoft Cloudbased Collaboration Platform

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

You will learn to becomee a Teamwork Administrator who is responsible for configuring, deploying, and managing Office 365 and Azure workloads that focus on efficient and effective collaboration and adoption. Teamwork Administrators manage apps, services, and supporting infrastructure to meet business requirements. The Teamwork Administrator must be able to deploy, manage, migrate, and secure SharePoint (online, on-premises, and hybrid), OneDrive, and Teams.

This trainig prepares for exam MS 300, together with examn 301 this entitles you to Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
28 September 2020 Veenendaal of Remote register
9 November 2020 Veenendaal of Remote register
7 December 2020 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 1,775.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Configure and manage SharePoint Online
 • Configure and manage OneDrive for Business
 • Configure and manage Teams
 • Configure and manage workload integrations

Course prerequisites

General knowledge of the Microsoft Cloud Platform

Follow up courses

Course material

 • Official Microsoft Curriculum

Target Audience

 • Designer
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com