Deep Dive Artificial Intelligence for Business

Mail ons Training Deep Dive Artificial Intelligence for Business

Info Support Cursuscode
DDAI
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer wat AI inhoudt en hoe dit verweven is in uw dagelijkse leven

Cursusbeschrijving

Zonder te programmeren leert u in deze training wat AI inhoudt en hoe dit verweven is in uw dagelijkse leven. Via interactie en oefeningen gaat u begrijpen hoe Machine Learning en Deep Learning werkt. U maakt zelfs op papier een eigen Machine Learning-algoritme!

Uiteraard komt ook de Microsoft Cloud met het aanbod van Azure. Aan de hand van een duidelijke demo ziet u hoe een machine learning-model wordt gebouwd. U ziet zowel een Customer Churn-model als een image classifier. Dit geeft u de mogelijkheid om met meerdere aspecten van Azure kennis te maken.

Ook leert u hoe AI/ML-oplossingen kunnen worden getest en vooral welke vragen u aan uw leverancier kunt stellen. Tot slot gaat u aan de slag met het Info Support AI Experiment Canvas. Hiermee bedenkt u mogelijke AI-toepassingen in uw eigen bedrijf, waarna u één idee uitwerkt tot een gedefinieerd experiment. Hier kunt u de volgende werkdag bij uw bedrijf mee aan de slag!

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Intro AI (inclusief AI in your Daily Life Bingo)
 • AI & Azure Cloud (met demo's)
 • Machine Learning (wat is het, hoe leert de machine, zelf een algoritme bouwen)
 • Introductie Deep Learning (hoe werkt een neuraal netwerk)
 • Explainable AI (hoe zijn modellen uitlegbaar en welke middelen zijn daarvoor, zoals Microsoft Interpret)
 • DevOps for AI (wat is er voor nodig om van idee tot productie te komen)
 • Testing AI solutions (hoe test u AI modellen en waar moet u op letten)
 • AI Ideation (bedenken van cases voor uw organisatie en het uitwerken van één idee tot een experiment)

Benodigde voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support-cursusmateriaal

Doelgroep

 • IT Architect
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Deep Dive Artificial Intelligence for Business

Info Support Course code
DDAI
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn what AI encompasses and how it is currently entwined in our daily lives

Course outline

Without programming, you will learn what AI encompasses and how it is currently entwined in our daily lives. Through interaction and exercises, you will understand the workings of Machine Learning and Deep Learning. You will even create your own Machine Learning algorithm on paper!

Of course Microsoft Cloud with Azure will also be discussed. Through a clear demo we will show how to build a Machine Learning model. We will make both a Customer Churn and an Image Classifier model, so we can touch upon multiple aspects of Azure.

You will also learn how to test AI/ML solutions and which questions to pose to your supplier. Finally, you will use our AI Experiment Canvas. With this, you will come up with a number of possible applications for AI in your organisation, after which you will expand one of those ideas into a fully defined experiment such that you could start the experiment the next day.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Intro AI (including AI in your Daily Life Bingo)
 • AI & Azure Cloud (with demos)
 • Machine Learning (what is it, how does a machine learn, build an algorithm yourself)
 • Introduction Deep Learning (what does a neural network do)
 • Explainable AI (how to explain your model, which tools - like Microsoft Interpret - to use)
 • DevOps for AI (what does it take to get from idea to production)
 • Testing AI solutions (how to test your AI models)
 • AI Ideation (coming up with cases for your organisation and elaborating one of them into an experiment)

Course prerequisites

No specific knowledge or experience is required to follow this training

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • IT Architect
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com