Data Vault Modeling

Inschrijven Training Data Vault Modeling

Info Support Cursuscode
IDV
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Implementeer Data Vault

Cursusbeschrijving

Business Intelligence ontwikkelaars en architecten leren databases ontwerpen en implementeren conform de regels van de Data Vault methodologie die is ontwikkeld door Dan Linstedt. In deze training worden ook de architecturele patterns voor agile data warehousing behandeld. Deze patterns zijn beschreven door Hans Hultgren.

U leert de eigenschappen van en de filosofie achter Data Vault inclusief de verschillen met traditionele technieken en architecturen, zoals 3NF en dimensionaal modelleren. We bespreken hoe u de Data Vault modelleertechnieken kunt toepassen binnen de Enterprise Data Warehouse (EDW) architectuur met behulp van een business en/of bron gedreven benadering bij het ontwerpen van de Hubs, Links en Satellites. Verder leert u het ETL proces voor de Data Vault te implementeren. Daarbij wordt aangegeven hoe u de ETL code kunt genereren en welke voordelen dit heeft in het ontwikkelproces. Tenslotte leert u een aantal best practices voor het implementeren van een Data Vault.

Deze training wordt ook verzorgd als onderdeel van de training Data Modeling Data Warehouse. Zie gerelateerde cursussen Data Modeling Data Warehouse(DMDW).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
17 april 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.290,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introduction to Data Vault
 • Data Vault Architecture
 • Data Vault Modeling Techniques
 • Loading a Data Vault
 • Data Vault Best Practices

Benodigde voorkennis

Kennis van relationele modellen, ontwerptechnieken (ERD) en standaardisatie. Bekend met de concepten van Kimball (dimensionaal modelleren) en Inmon (Corporate Information Factory).

Cursusmateriaal

 • Boek 'Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0' geschreven door Daniel Linstedt, slides van de training en oefenmateriaal.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Data Vault Modeling

Info Support Course code
IDV
Supplier
Info Support
Length
2 days

Implement Data Vault

Course outline

Business Intelligence developers and architects learn to design and implement a database according to the rules of the Data Vault methodology developed by Dan Linstedt and the architectural patterns for agile data warehousing provided by Hans Hultgren.

You will learn the characteristics of and the philosophy behind the Data Vault, the differences with more traditional modeling techniques and architectures like 3NF and dimensional modeling and how to apply basic and advanced Data Vault modeling techniques within an Enterprise Data Warehouse (EDW) architecture using an business or source driven approach in designing the Data Vault entities: Hubs, Links and Satellites. You will also learn to implement the ETL process for loading the Data Vault, to generate ETL code and the advantages code generation has within the development process. Finally you will learn some best practices for implementing a Data Vault.

This training is also part of the training Data Modeling Data Warehouse. View the related course Data Modeling Data Warehouse(DMDW) for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
17 April 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,290.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Data Vault
 • Data Vault Architecture
 • Data Vault Modeling Techniques
 • Loading a Data Vault
 • Data Vault Best Practices

Course prerequisites

Knowledge of relational modeling, design techniques (ERD) and standardisation. Familiar with the concepts of Kimball (dimensional modeling) and Inmon (Corporate Information Factory).

Course material

 • Book 'Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0' written by Daniel Linstedt, PowerPoint slides and practices.

Related courses

Target Audience

 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com