Data Science en Business Analytics

Inschrijven Training Data Science en Business Analytics

Info Support Cursuscode
BDS
Leverancier
IMF
Duur
10 dagen

U leert met name data te interpreteren op business relevantie en deze te vertalen naar innovatieve producten/diensten.

Cursusbeschrijving

Let op: De opleiding bestaat uit 5 lesblokken van telkens 2 aaneengesloten dagen, verdeeld over 5 maanden en is inclusief overnachting.

Wat is een Business Data Scientist?
Een Business Data Scientist is een Data Scientist die zich heeft gespecialiseerd in het vinden van de aansluiting bij de business. Een Business Data Scientist creëert waarde door de juiste business vragen te stellen, relevante data te ontsluiten en deze te vertalen naar innovatieve toepassingen. Een Business Data Scientist interpreteert data op business relevantie, vertaalt deze naar product/dienst innovaties en ‘verkoopt’ deze binnen de organisatie. Hierin ligt dus de meerwaarde van de Business
Data Scientist ten opzichte van de ‘traditionele’, meer technische Data Scientist.
Data Scientists hebben de know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren. Deze technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat
in veel gevallen niet. De kunst is om data in te zetten ter verbetering
van de organisatie en het bedrijfsresultaat. Hier komt de Business Data Scientist in beeld.

Inhoud van de opleiding
Om succesvol te zijn met data heeft u ook andere instrumenten nodig dan enkel technische. In de Business Data Scientist opleiding komen met name deze niet-technische instrumenten aan bod, zoals:
- Bedrijfskundige modellen, business analyse en strategievorming, die u helpen om de juiste vragen te formuleren en doelen te stellen.
- Soft skills en veranderkundige vaardigheden die u helpen om de doelen zichtbaar te maken voor opdrachtgevers en stakeholders.
- Kennis van Data Science, architectuur,methoden en organisatiemodellen die u het inzicht verschaffen om Data Science in uw organisatie toe te kunnen passen.
- Visie en leiderschap die nodig zijn om Data Science in een organisatie te laten werken.

Hoe wordt u een Business Data Scientist?
Business Data Scientists spelen een essentiële rol in het data value proces. Als Business Data Scientist dient u over een aantal belangrijke eigenschappen te beschikken.
- U moet op basis van uw kennis van de business, bedrijfsrelevante analyses kunnen maken uit de beschikbare data c.q. analyses kunnen maken die resulteren in voor de bedrijfsvoering relevante informatie.
- U moet het vermogen hebben om, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te analyseren en te ontsluiten. Zeker technieken en applicaties maken op dit moment een enorme ontwikkeling door (Hadoop, R, etc., etc.). Het vermogen om relevante
technieken te herkennen, u eigen te maken en toe te passen is dus ook een
belangrijke eigenschap van de Business Data Scientist.
- Een derde eigenschap is uw sociaal interactieve vermogen.

Wat leert u?
In deze actuele en inspirerende opleiding:
- Bouwt u een helder beeld van het belang, de relevantie en de inhoud van de functie van Business Data Scientist zoals deze in ondernemingen steeds meer vorm krijgt.
- Verwerft u een actueel inzicht in de toegenomen rol van data in de samenleving in het algemeen en in de bedrijfsvoering in het bijzonder.
- Leert u, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te ontsluiten en te analyseren.
- Leert u op basis van business kennis, bedrijfsrelevante analyses te maken uit de beschikbare data.
- Leert u geproduceerde kennis actief in te zetten door deze op de juiste wijze (naar vorm, tijd en communicatiewijze) onder de aandacht te brengen van decision makers.

Trainingsopzet
Deze opleiding is gebaseerd op een unieke visie op het vakgebied en leert u van daaruit te reflecteren op de positie van de Business Data Scientist in een organistatie.
Tijdens de opleiding leert u welke praktische competenties van belang zijn voor de uitoefening van uw functie. Met behulp van een probleemgerichte praktijkcase, die als een rode draad door de opleiding loopt, krijgt u zicht op uw rol als Business Data Scientist. Tijdens de praktijkcase werkt u in een team aan opdrachten. Elk team is samengesteld uit cursisten met complementaire eigenschappen op het gebied van Data Science, zodat u niet alleen leert van uw docenten, de theorie en de praktijkcase, maar zeker ook van elkaar.

Data en locatie
De opleiding bestaat uit 5 lesblokken van telkens 2 aaneengesloten dagen, verdeeld over 5 maanden. De opleiding vindt plaats in de omgeving van Utrecht.

Lestijden
De eerste cursusdag van elk lesblok start om 9.30 uur en eindigt om 19.30 uur met een diner en aansluitend een overnachting. De tweede cursusdag van elk lesblok start om 8.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Kosten
De kosten van de opleiding is inclusief het studiemateriaal, lunches, koffie/thee en 5 overnachtingen met ontbijt en diner.

Aantal deelnemers
Gezien het intensieve en interactieve karakter van de Business Data Scientist opleiding is het aantal deelnemers beperkt.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 oktober 2020 Partner NL inschrijven

Het tarief voor deze training is € 7.900,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Lesblok I - Data Science
  • Lesblok II - Data Analytics
  • Lesblok III - Business Analytics
  • Lesblok IV - De Business Data Scientist: tactieken
  • Lesblok V - Praktijkcase (slot)

Benodigde voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan de Business Data Scientist opleiding verwachten wij van u minimaal een HBO/Bachelor opleiding in de richting van bedrijfskunde, bedrijfseconomie of informatiekunde/ IT.

Cursusmateriaal

  • Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de training een Certificaat
  • van Deelname (instituutsdiploma).

Doelgroep

  • Data Scientist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Data Science en Business Analytics

Info Support Course code
BDS
Supplier
IMF
Length
10 days

Course outline

This class will be conducted entirely in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 October 2020 Partner NL register

The price for this course is € 7,900.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

  • Data Scientist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com